Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Med examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) uppnår man kompetens för arbetsuppgifter inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen samt hemarbets- och rengöringsservicebranschen. Arbetsplatserna inom branschen finns bland annat vid:

 • turistcenter och turistföretag
 • rese- och turistbyråer
 • hotell och andra inkvarteringsföretag
 • fartyg
 • restauranger, caféer och cateringföretag
 • skolor, vård- och omsorgsinstitutioner
 • hemarbets- och rengöringsföretag

I branschen producerar man på ett kundorienterat sätt tjänster och produkter för såväl vardag, fest som fritid. Genom tjänsterna främjar man kundernas välfärd, trivsel och säkerhet. Goda färdigheter i kundbetjäning, samarbete och interaktion krävs inom alla yrken i branschen.

Andra viktiga färdigheter är flexibilitet och organisationsförmåga. Den som arbetar inom branschen är försäljnings- och serviceinriktad och förhåller sig positivt och ansvarsfullt till sitt arbete och kunderna. Branschen är internationell och kräver goda språkkunskaper och god kulturkännedom.

Arbetet är kundorienterat, mångsidigt och omväxlande, och i branschen kan man sköta olika typer av arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter att avancera till förmansuppgifter och internationella uppgifter samt att bli företagare.

Inom branschen bör man ha en tillräckligt god fysisk kondition för att klara av arbetets belastning. Lämpligheten för olika arbetsuppgifter övervägs enligt symtom och funktionsförmåga. Livsmedelslagen ställer vissa krav om hälsa och klädsel för den som jobbar inom branschen.

Sysselsättningsutsikterna inom branschen är goda och det finns efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft. Behovet av arbetskraft kan variera regionalt och enligt olika årstider. Arbetet kan bestå av dagsarbete eller skiftesarbete, beroende på uppgifterna och arbetsplatsen.

Yrkesinriktade grundexamina

 • grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen
 • grundexamen i hemarbets- och rengöringsservice (endast finskspråkig)
 • grundexamen i turism

Yrkesexamina (endast vuxenutbildning)

 • yrkesexamen för hotellreceptionist
 • yrkesexamen inom hushållsservice
 • yrkesexamen för anstaltsvårdare
 • yrkesexamen i landsbygdsturism
 • yrkesexamen i programtjänster för turister
 • yrkesexamen för guide
 • yrkesexamen inom resebyråbranschen
 • yrkesexamen för restaurangkock
 • yrkesexamen för kock i storhushåll
 • yrkesexamen för servitör

Specialyrkesexamina (endast vuxenutbildning)

 • specialyrkesexamen för barmästare
 • specialyrkesexamen för dietkock
 • specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen
 • specialyrkesexamen för städtekniker
 • specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete

Källa: Studieinfo.fi