Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Teknik och kommunikation

Inom utbildningsområdet teknik och kommunikation finns följande tio studieområden.

  • Fordons- och transportteknik
  • Arkitektur och byggande
  • Livsmedelsbranschen och bioteknik
  • Grafisk teknik och medieteknik
  • Maskin-, metall- och energiteknik
  • Process-, kemi- och materialteknik
  • El- och automationsteknik
  • Textil- och beklädnadsteknik
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

 

Källa: Studieinfo.fi