Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
Social-, hälso- och idrottsområdet

Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen samt läkemedelsbranschen och tandteknik.

Arbetsplatser finns i företag och offentliga organisationer som erbjuder bland annat social-, hälso-, rehabiliterings-, idrotts-, läkemedels- och tandteknik samt hår- och skönhetstjänster.

Exempel på offentliga organisationer:

 • hälsovårdscentraler
 • sjukhus
 • rehabiliteringshem
 • läkarstationer
 • enheter inom munhälsovård och tandlaboratorier
 • apotek
 • enheter inom idrottsväsendet
 • arbetsenheter inom social omsorg (exempelvis småbarnspedagogik, äldreomsorg samt missbrukar- och handikapparbete)

Man kan också arbeta hemma hos klienten eller i olika hemliknande miljöer, idrotts- och sportklubbar samt hår- och skönhetssalonger. Genom tjänsterna främjar man klienternas eller patienternas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Man förebygger hälsomässiga och sociala olägenheter, ökar människors säkerhet samt producerar skönhet och välbehag, estetiska erfarenheter och trivsel.

I branschen behöver man goda färdigheter i interaktion, samarbete och kundbetjäning samt flexibilitet och organisationsförmåga. De som arbetar i branschen utgår från yrkesetiken, kunskapsunderlaget och bestämmelserna.

De som arbetar inom branschen beaktar säkerheten i sitt arbete och förhåller sig ansvarsfullt till sitt arbete. Branschen förutsätter människokännedom, goda språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundorienterat och omväxlande och det är möjligt att röra sig mellan olika arbetsuppgifter inom området. Det finns även goda möjligheter att studera vidare och att bli företagare.

Yrkesinriktade grundexamina

 • grundexamen i tandteknik (endast finskspråkig)
 • grundexamen inom hårbranschen
 • grundexamen inom skönhetsbranschen
 • grundexamen i idrott
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen (endast finskspråkig)
 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

 

Yrkesexamina (endast vuxenutbildning)

 • yrkesexamen för familjedagvårdare
 • yrkesexamen i fotvård
 • yrkesexamen i gipsning
 • yrkesexamen för obduktionspreparator
 • yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
 • yrkesexamen i arbete bland missbrukare
 • yrkesexamen för massör
 • yrkesexamen i idrott
 • yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare
 • yrkesexamen för tränare
 • yrkesexamen för optisk slipare
 • yrkesexamen för instrumentskötare
 • yrkesexamen inom hårbranschen

 

Specialyrkesexamina (endast vuxenutbildning)

 • specialyrkesexamen för gipsningsmästare
 • specialyrkesexamen i psykiatrisk vård
 • specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda
 • specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare
 • specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade
 • specialyrkesexamen i arbetslivsträning
 • specialyrkesexamen i äldreomsorg
 • specialyrkesexamen för massör
 • specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare
 • specialyrkesexamen för tränare
 • specialyrkesexamen för instrumentskötare
 • specialyrkesexamen inom hårbranschen
 • specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen

 

Källa: Studieinfo.fi