Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Naturbruk och miljöområdet

En examen inom naturbruk och miljöområdet (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) ger den kompetens som behövs inom jord- och skogsbruket, trädgårdsskötsel och i andra naturnära näringar. Strukturomvandlingen på landsbygden skapar nya näringar, verksamhetssätt och former för företagsverksamhet.

Inom branschen bör man beakta principerna för hållbar utveckling och sträva efter en miljövänlig verksamhet. Bioekonomin inför nya näringsmöjligheter inom naturbruk och miljöområdet.

Yrkeskunniga inom naturbruk och miljöområdet sysselsätts bland annat på lant- och skogsbruk, trädgårdar, i företag inom skogs- och grönsektorn, inom lant- och trädgårdshandel och inom naturtjänster och fiskeri antingen som företagare eller arbetstagare. Inom naturbruk och miljöområdet arbetar man med djur, växter och teknologi i anslutning till dem och i andra naturnära uppgifter. Arbetet kräver ofta god fysisk kondition och beredskap att arbeta under föränderliga förhållanden med respekt för naturen.

Yrkesinriktade grundexamina

 • grundexamen inom hästhushållning
 • grundexamen i fiskeri
 • grundexamen i natur och miljö
 • grundexamen inom lantbruksbranschen
 • grundexamen inom skogsbranschen
 • grundexamen i trädgårdsskötsel

Yrkesexamina (endast vuxenutbildning)

 • yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör
 • yrkesexamen för ridlärare
 • yrkesexamen för kreatursskötsel
 • yrkesexamen för odlare
 • yrkesexamen för florist
 • yrkesexamen för parkträdgårdsmästare
 • yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare
 • yrkesexamen för fiskodlare
 • yrkesexamen inom bioenergibranschen
 • yrkesexamen för skogsmaskinsförare
 • yrkesexamen för vildmarks- och naturguide
 • yrkesexamen för djurskötare
 • yrkesexamen för skötare av golfbana

 

Specialyrkesexamina (endast vuxenutbildning)

 • specialyrkesexamen för ridlärare
 • specialyrkesexamen för stallmästare
 • specialyrkesexamen för farmarmästare
 • specialyrkesexamen för floristmästare
 • specialyrkesexamen för parkmästare
 • specialyrkesexamen för produktkontrollör inom naturbruk
 • specialyrkesexamen för viltmästare
 • specialyrkesexamen för golfbanemästare
 • specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden

 

Källa: Studieinfo.fi