Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Kultur

Examina inom kultur (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) ger kompetens för arbetsuppgifter inom hantverk och konstindustri, kommunikationsvetenskaper, teater- och dansbranschen samt cirkus- och musikbranschen.

Inom kulturbranschen producerar man upplevelser och tjänster som höjer livskvaliteten. Kännetecknande för dem som arbetar inom branschen är att de har ett estetiskt, visuellt och kulturellt kunnande och är skickliga på att tillverka produkter och använda sina händer. Företagsverksamhet är också en central del av branschen.

De som sysselsätter de utbildade inom branschen är små och medelstora företag, underleverantörer och branschens rådgivande organisationer. Det finns också en del arbetsplatser inom servicebranscherna och industrin. Det uppstår många nya yrkesområden och arbetsuppgifter inom branschen.

I framtiden kommer yrkeskunniga inom kulturbranschen att behövas, förutom inom de mera traditionella områdena, även inom det ständigt föränderliga medieområdet. Inom branschen är det vanligt att man arbetar som frilans för flera olika uppdragsgivare i kortvariga arbetsförhållanden.

Exempel på examina:

Yrkesinriktade grundexamina

 • grundexamen i audiovisuell kommunikation
 • grundexamen i visuell framställning
 • grundexamen inom hantverk och konstindustri
 • grundexamen i musik
 • grundexamen i dans (endast finskspråkig)

Yrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

 • yrkesexamen för guldsmed
 • yrkesexamen för hantverkare
 • yrkesexamen för målare (gemensam med ytbehandlingsbranschen)
 • yrkesexamen för snickare
 • yrkesexamen för smedsgesäll
 • yrkesexamen inom inredningsbranschen
 • yrkesexamen inom beklädnadsbranschen
 • yrkesexamen för båtbyggare
 • yrkesexamen för tapetserare
 • yrkesexamen i audiovisuell kommunikation
 • yrkesexamen för informations- och bibliotekstjänst
 • yrkesexamen för fotograf
 • yrkesexamen inom teaterbranschen

 

Specialyrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

 • specialyrkesexamen för gravörmästare
 • specialyrkesexamen för keramikmästare
 • specialyrkesexamen för stenhuggarmästare
 • specialyrkesexamen för förgyllare
 • specialyrkesexamen för snickarmästare (gemensam med träbranschen)
 • specialyrkesexamen för restaureringsmästare
 • specialyrkesexamen för smedsmästare
 • specialyrkesexamen inom inredningsbranschen
 • specialyrkesexamen inom textilbranschen
 • specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation
 • specialyrkesexamen för fotograf
 • specialyrkesexamen inom teaterbranschen

Källa: Studieinfo.fi