Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

Examina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom näringslivet i anslutning till kundservice, handel, kontorsuppgifter eller administration. Inom det företagsekonomiska området behövs en allmän företagsekonomisk kompetens, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, språkkunskap och datatekniskt kunnande.

De yrkeskunniga inom det företagsekonomiska området är pålitliga, kvalitetsmedvetna, initiativrika, kundservice- och samarbetsinriktade, flexibla och har god organisationsförmåga. De har en positiv och ansvarsfull inställning till arbetet och kunderna. Ett ekonomiskt tänkande är karaktäristiskt för det företagsekonomiska området. Branschen är internationell och förutsätter språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundinriktat, mångsidigt och omväxlande, och det är ofta möjligt att röra sig mellan olika arbetsuppgifter i branschen. Det finns goda möjligheter att avancera till förmansuppgifter och internationella uppgifter samt att bli företagare.

Arbetsplatser inom branschen finns bland annat inom detalj- och partihandeln, vid företag som producerar, säljer eller förmedlar tjänster, organisationer inom den offentliga förvaltningen, kontor och ämbetsverk, banker och försäkringsbolag samt bibliotek och informationsföretag.

Sysselsättningsutsikterna inom branschen är flexibla och goda. Man kan använda sig av den kompetens som branschens examina ger i alla sektorer inom näringslivet. Det finns i allmänhet efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft i branschen.

Inom yrkesområdena för några examina håller det på att ske generationsväxlingar, vilket i sin tur tryggar sysselsättningen för personer som kan påvisa sin yrkesskicklighet.

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom företagsekonomi

Yrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

 • Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen
 • Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning
 • Yrkesexamen inom fastighetsförmedling
 • Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
 • Yrkesexamen i försäljning
 • Yrkesexamen inom finansbranschen
 • Yrkesexamen för sekreterare
 • Yrkesexamen i ekonomiförvaltning
 • Yrkesexamen inom tullbranschen
 • Yrkesexamen inom utrikeshandeln
 • Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster
 • Yrkesexamen för expeditionsvakt
 • Yrkesexamen för företagare

Specialyrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

 • Specialyrkesexamen i ledarskap
 • Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln
 • Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation
 • Specialyrkesexamen för matmästare
 • Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning
 • Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln
 • Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster
 • Specialyrkesexamen i företagsledning
 • Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Källa: Studieinfo.fi