Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
Det naturvetenskapliga området

Examina inom det naturvetenskapliga området (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger en omfattande kompetens för olika uppgifter inom branschen för informations- och kommunikationsteknik.

De som har avlagt en examen inom branschen arbetar på ett mångsidigt sätt med service, expertuppgifter och stödtjänster i företag och organisationer inom branschen för informations- och kommunikationsteknik samt i organisationer som stöder dem. De kan också vara företagare inom sitt eget expertområde.

Inom branschen för informations- och kommunikationsteknik måste man hela tiden följa med utvecklingstrenderna inom den föränderliga branschen och utveckla sig i sitt arbete. Arbetet i branschen förutsätter att man har en förståelse för principerna för företags- och affärsverksamhet samt att man kan tillämpa de möjligheter som informations- och kommunikationstekniken ger i förhållande till företagsverksamhetens och kundernas krav. Eftersom arbetet ofta är projektinriktat, är det viktigt att man har god samarbets- och interaktionsförmåga.

Engelska används i omfattande utsträckning i branschen, både i skriftlig och i muntlig kommunikation. Arbetet är kundcentrerat, mångsidigt och omväxlande, och det är möjligt att röra sig mellan olika arbetsuppgifter inom branschen. Det finns också goda möjligheter att bli företagare.

Yrkesinriktad grundexamen

  • grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Yrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

  • yrkesexamen i informations- och datakommunikationsteknik

Specialyrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

  • specialyrkesexamen i informations- och datakommunikationsteknik

 

Källa: Studieinfo.fi