Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Det humanistiska och pedagogiska området

Med examina inom det humanistiska och pedagogiska området (yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina) uppnår man den kompetens som behövs i många olika slags uppgifter inom handledning, fostran och kommunikation. Kommuner, församlingar, organisationer och många sammanslutningar erbjuder arbetsplatser, men man kan också bli företagare eller självständig yrkesutövare. Daghem och den öppna småbarnsfostran, skolor och läroanstalter, ungdomscentraler, företag och institutioner sysselsätter de utbildade inom branschen.

I branschen erbjuder man tjänster och ordnar varierande verksamhet för människor i olika åldrar och för familjer, tolkningstjänster för invandrare samt handledning och assistans för dem som behöver teckenspråk eller alternativa kommunikationsmetoder.

I branschen behöver man god social kompetens och goda interaktionsfärdigheter samt förmåga att beakta behoven av stöd och handledning hos personer i olika åldrar med olika bakgrund. Man arbetar ofta i nära kontakt med människor i alla åldrar.

I många yrken inom branschen måste man också ta ansvar för säkerheten hos klienterna eller dem man handleder. Det etiska ansvaret betonas starkt inom många arbetsuppgifter i branschen. Förmågan att kommunicera och uttrycka sig är också viktig för att man ska kunna förmedla budskapet och informationen på ett förståeligt sätt. Arbetet i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk förutsätter att man har god insyn i hur samhällets servicesystem fungerar.

Sysselsättningen inom branschen är god. Behovet av handlednings- och språktjänster samt pedagogiska tjänster kommer att öka i framtiden.

Exempel på examina:

Yrkesinriktade grundexamina

  • grundexamen i barn- och familjearbete
  • grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion
  • grundexamen i teckenspråkshandledning (endast finskspråkig utbildning)
  • yrkesexamen för kontakttolk
  • yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom
  • Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • Specialyrkesexamen för rättstolk

Yrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

Specialyrkesexamina (endast som vuxenutbildning)

Källa: Studieinfo.fi