Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Ofta frågat

Nedan hittar du svar på ofta frågade frågor. Du kan också gå vidare till frågor som passar dig via dessa länkar.

Studerande

Ett läroavtal betyder inlärning på arbetsplatsen, kompletterad med teoretiska studier vid en läroanstalt.

Via läroavtal kan man avlägga grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, samt få annan tilläggsutbildning. Det finns ca 370 olika examina att välja på. Tilläggsuppgifter finns att få på undervisningsstyrelsens webbplats eller från läroavtalscentret.

Längden på ett läroavtal är individuell. I medeltal

  • Grundexamen 1,5 – 2 år
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen 1 – 1,5 år
  • En examensdel eller delexamen 4 - 12 mån

Läroavtalsstuderanden får lön enligt branschens kollektivavtal. Om du redan är i arbetsförhållande, inverkar läroavtalet inte på din lönenivå (utom eventuella oavlönade studiedagar vid läroanstalten). Studeranden förhandlar själv om sin lön med arbetsgivaren.

Studerandens arbetstid bestäms enligt kollektivavtalet. Arbetstiden måste omfatta minst 25 h/vecka i arbetsuppgifter som motsvarar examensgrunderna.

Ja. Semester intjänas också för teoridagar, också ifall att lön inte utbetalas för dem.

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Yrkeshögskole-examina kan inte avläggas på läroavtal.

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för studeranden, förutom examensavgiften på 58 €. Kostnader för studiematerial, arbetsredskap och olika tillstånd står studeranden eller arbetsgivaren för.

Arbetsgivaren betalar lön åt studeranden enligt kollektivavtalet. Om lön för teoristudiedagarna vid läroanstalten kommer man överens då läroavtalet görs upp. Om arbetsgivaren inte betalar lön för teoridagarna, betalar läroavtalscentret studiesociala förmåner.

Studerandens arbetstid bestäms enligt kollektivavtalet. Arbetstiden måste omfatta minst 25 h/vecka i arbetsuppgifter som motsvarar examensgrunderna.

Arbetsgivaren uppskattar studerandens kompetens och beslutar på basen av den om arbetsuppgifterna. En kunnig och erfaren läroavtalsstuderande klarar av arbetsuppgifter allt mer självständigt när studierna framskrider.

Ja, men kräver skild överenskommelse, bytet förutsätter upphävande av det ursprungliga avtalet och ingående av ett nytt avtal med den nya arbetsgivaren. Obs! Ett tidsbundet arbetsavtal kan inte ensidigt upphävas efter prövotidens slut.

Studeranden har rätt till semester enligt semesterlagen och kollektivavtalet. Teoridagarna är jämställda med arbetsdagar, alltså intjänas semesterrätt också för dem.

Nej. Läroavtalscentret kontaktar läroanstalten och sköter om kontakten i inledningsskedet.

Inom vissa områden (t.ex. social- och hälsovård) ordnas lämplighetsprov eller personliga intervjuer också för läroavtalsstuderande. Meningen med det är att försäkra sig om studerandens färdigheter att genomföra studierna samt kartlägga stödbehov.

Läroavtalscentret anskaffar teoriundervisningen från en läroanstalt som bäst motsvarar arbetsgivarens och studerandens behov. Oftast sker undervisningen nära studerandens boningsort, men vid behov på annan ort.

För varje studerande görs en individuell studieplan i inledningsskedet av studierna. I studieplanen beaktas kunnande från tidigare (utbildning, arbetserfarenhet och annan kunskap). Det här inverkar på studiernas innehåll och studietidens längd.

Läroavtalscentret anskaffar teoriundervisningen från en läroanstalt som bäst motsvarar arbetsgivarens och studerandens behov. Oftast sker undervisningen nära studerandens boningsort, men vid behov på annan ort.

Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen ska vara tillräckligt mångsidiga, för att studeranden där ska kunna lära sig de yrkesfärdigheter som krävs i studierna. Små, medelstora och stora arbetsplatser på den privata eller offentliga sektorn är lämpliga som läroavtalsarbetsplatser, Arbetsgivaren kan också vara en stiftelse eller en förening.

Om resan från studerandens hemadress till läroanstalten överstiger 10 km åt ett håll, kan hon/hon ansöka om reseersättning enligt Matkahuoltos tariff. Om läroanstalten ligger långt borta och teoridagarna förutsätter övernattande på annan ort, kan studeranden ansöka om logiersättning 8 €/dygn.

 

Arbetsgivare

Ett läroavtal betyder inlärning på arbetsplatsen, kompletterad med teoretiska studier vid en läroanstalt.

Via läroavtal kan man avlägga grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, samt få annan tilläggsutbildning. Det finns ca 370 olika examina att välja på. Tilläggsuppgifter finns att få på undervisningsstyrelsens webbplats eller från läroavtalscentret.

Längden på ett läroavtal är individuell. I medeltal;

  • Grundexamen 1,5 – 2 år
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen 1 – 1,5 år
  • En examensdel eller delexamen 4 - 12 mån

Studerandens arbetstid bestäms enligt kollektivavtalet. Arbetstiden måste omfatta minst 25 h/vecka  i arbetsuppgifter som motsvarar examensgrunderna.

Ja. Semester intjänas också för teoridagar, också ifall att lön inte utbetalas för dem.

Läroavtalscentret betalar utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningens belopp varierar. Vid anställande av arbetssökande arbetslös på läroavtal, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från ortens Arbets- och näringsbyrån.

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Yrkeshögskole-examina kan inte avläggas på läroavtal.

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för studeranden, förutom examensavgiften på 58 €. Kostnader för studiematerial, arbetsredskap och olika tillstånd står studeranden eller arbetsgivaren för.

Arbetsgivaren betalar lön åt studeranden enligt kollektivavtalet. Eventuell lön för teoristudiedagarna vid läroanstalten bestäms då läroavtalet görs upp. Om arbetsgivaren inte betalar lön för teoridagarna, betalar läroavtalscentret studiesociala förmåner.

Studerandens arbetstid bestäms enligt kollektivavtalet. Arbetstiden måste omfatta minst 25 h/vecka i arbetsuppgifter som motsvarar examensgrunderna.

Under prövotiden kan endera parten upphäva läroavtalet. Efter prövotidens slut kan läroavtalet upphävas på ömsesidig överenskommelse eller ensidigt på vissa i lagen nämnda villkor.

Ett läroavtal är ett tidsbundet utbildningsavtal, som inte binder någondera parten efter avtalstidens slut. Ca 80 % av studerandena, som börjat arbetet i samband med att läroavtalet inletts, har sysselsatts efter utbildningen. Om arbetsavtalet varit i kraft innan läroavtalet inleddes fortsätter arbetsavtalet som normalt efter läroavtalstiden.

Ja. I detta fall är avtalsparterna företagaren och läroavtalscentret. Dessutom skaffar företagaren sig en mentor. Mentorns uppgift är att stöda och sporra studeranden under studietiden.

Läroavtalscentret anskaffar teoriundervisningen från en läroanstalt som bäst motsvarar arbetsgivarens och studerandens behov. Oftast sker undervisningen nära studerandens boningsort, men vid behov på annan ort.

Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen ska vara tillräckligt mångsidiga, för att studeranden där ska kunna lära sig de yrkesfärdigheter som krävs i studierna. Små, medelstora och stora arbetsplatser på den privata eller offentliga sektorn är lämpliga som läroavtalsarbetsplatser, Arbetsgivaren kan också vara en stiftelse eller en förening.

Ja, men kräver överenskommelse,  bytet förutsätter upphävande av det ursprungliga avtalet och ingående av ett nytt avtal med den nya arbetsgivaren. Obs. Ett tidsbundet arbetsavtal kan inte ensidigt upphävas efter prövotidens slut.

 

Företagare

Ett läroavtal betyder inlärning på arbetsplatsen, kompletterad med teoretiska studier vid en läroanstalt.

Via läroavtal kan man avlägga grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen, samt få annan tilläggsutbildning. Det finns ca 370 olika examina att välja på. Tilläggsuppgifter finns att få på undervisningsstyrelsens webbplats eller från läroavtalscentret.

Längden på ett läroavtal är individuell. I snitt

  • Grundexamen 1,5 – 2 år
  • Yrkes- eller specialyrkesexamen 1 – 1,5 år
  • En examensdel 4 - 12 mån

Läroavtalscentret betalar utbildningsersättning åt arbetsgivaren. Ersättningens belopp varierar. Vid anställande av arbetssökande arbetslös på läroavtal, kan arbetsgivaren ansöka om lönesubvention från ortens Arbets- och näringsbyrå.

Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Yrkeshögskole-examina kan inte avläggas på läroavtal.

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för studeranden, förutom examensavgiften på 58 €. Kostnader för studiematerial, arbetsredskap och olika tillstånd står studeranden eller arbetsgivaren för.

Under prövotiden kan endera parten upphäva läroavtalet. Efter prövotidens slut kan läroavtalet upphävas på ömsesidig överenskommelse eller ensidigt på vissa i lagen nämnda villkor.

Ja. I detta fall är avtalsparterna företagaren och läroavtalscentret. Dessutom skaffar företagaren sig en mentor. Mentorns uppgift är att stöda och sporra studeranden under studietiden.

Läroavtalscentret anskaffar teoriundervisningen från en läroanstalt som bäst motsvarar arbetsgivarens och studerandens behov. Oftast sker undervisningen nära studerandens boningsort, men vid behov på annan ort.

Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen skall vara tillräckligt mångsidiga, för att studeranden där ska kunna lära sig de yrkesfärdigheter som krävs i studierna. Små, medelstora och stora arbetsplatser/företag på den privata eller offentliga sektorn är lämpliga som läroavtalsarbetsplatser.

Aktuellt

nyhet 18.10.2017
Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen palvelut ovat osa Edupolia 1.1.2018 lähtien Visa mer
Evenemang 09.03.2017
TID Business Forum Visa mer
blogg 10.01.2017
Mihin koulutusta tarvitaan? Visa mer
Framgångsberättelser

Berättelser om läroavtalserfarenheter

Ofta frågat

Har du frågor?