Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Arbetsgivare – öka din konkurrenskraft med läroavtal!

Från kompetenskartläggningar till utveckling av studievägar för företag och individer.

Arbetsgivare – utbilda nya experter på läroavtal

Läroavtal är ett bra alternativ, när organisationen

  • behöver skräddarsydd, examensinriktad utbildning för personalen
  • rekryterar en ny arbetstagare, som saknar yrkesexamen i branschen eller vars yrkesskicklighet är bristfällig
  • vill utbilda personal för nya arbetsuppgifter
  • vill utveckla nuvarande personals kunnande och yrkesskicklighet
  • inte hittar person med lämplig utbildning på arbetsmarknaden

Via läroavtal för organisationen

  • kunnande experter till sitt företag
  • hjälp med att bygga upp studievägar för personalen
  • avgiftsfri utbildning och fristående examen för arbetstagaren
  • utbildningsersättning för anordnande av handledning på arbetsplatsen
  • eventuell lönesubvention då man anställer en arbetslös person, eller person som löper risk för arbetslöshet. Lönesubventionen bör ansökas skilt om från Arbets- och näringsbyrån innan läroavtalet inleds

Information och tips för arbetsplatsutbildare för handledningen

Arbetsplatsutbildaren är läroavtalsstuderandens viktigaste stödperson under studietiden. Hen deltar i planeringen av studierna tillsammans med studeranden, lärarna och läroavtalscentrets kundansvariga.

Arbetsplatsutbildaren fungerar som kontaktperson mellan arbetsplatsen, studeranden och läroanstalten. Hon/han introducerar företaget, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna för studeranden. Hen handleder studeranden och ansvarar för utvärderingen av inlärning på arbetsplatsen tillsammans med studeranden och de medlemmar av arbetsgemenskapen, som har deltagit i studerandens handledning och utbildning på arbetsplatsen.

Ohjaan.fi (på finska) är en interaktiv webbgemenskap för läroavtalsstuderandes arbetsplatsutbildare och företagares mentorer. Ohjaan.fi erbjuder aktuell information, praktiska råd samt jämlikesstöd för personer som fungerar som arbetsplatsutbildare eller företagares mentorer.

ohjaan.fi

Vi hjälper organisationer att hitta nya experter. Lämna information om läroavtalsarbetsplats!

Och sen då? Ta kontakt!

DU KAN FRÅGA MIG

Läroavtalsinformation

0400 360 731

oppisopimus@edupoli.fi

Tukea työpaikkakouluttajille

Ohjaan 1, Onnistunut ohjaus:

”Arvokasta kokemusta ohjaajana”

23.01.2018 klo 8.30-11.30
15.05.2018 klo 8.30-11.30
09.10.2018 klo 8.30-11.30

Ilmoittaudu

Ohjaan 2, Nuorten ohjaajille:

”Nuorten oppisopimuksessa onnistuminen”

06.03.2018 klo 8.30-11.30
27.09.2018 klo 8.30-11.30

Ilmoittaudu

Ohjaan 3, Mentorointi & coaching:

”Osaajat työssään”

22.3.2018 klo 8.30-11.30
11.9.2018 klo 8.30-11.30

Ilmoittaudu

Ohjaan 4, Arviointi & ohjaus:

”Tukea onnistumiseen oikeilla välineillä”

26.04.2018, klo 8:30-11:30
15.11.2018, klo 8:30-11:30

Ilmoittaudu

Aktuellt

nyhet 18.10.2017
Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen palvelut ovat osa Edupolia 1.1.2018 lähtien Visa mer
Evenemang 09.03.2017
TID Business Forum Visa mer
blogg 10.01.2017
Mihin koulutusta tarvitaan? Visa mer
Framgångsberättelser

Berättelser om läroavtalserfarenheter

Ofta frågat

Har du frågor?