Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Välkommen och bekanta dig med läroavtalsutbildning!

 

Läroavtal är ett flexibelt, praktiskt och individuellt sätt att utveckla kunnande.

Via läroavtalsutbildning kan man:

  • komplettera sitt kunnande eller skaffa sig ett nytt yrke
  • studera och avlägga examen genom att arbeta
  • välja bland ca 370 examina
  • börja när som helst
  • studera oavsett ålder
  • ingå arbets- och utbildningsförhållande mellan arbetsgivare och studerande
  • som arbetsgivare utveckla antingen sitt eget eller sin personals kunnande

Expert via läroavtal

Via läroavtalsutbildning kan man utveckla kunnande flexibelt och praktiskt. Den huvudsakliga inlärningen sker på arbetsplatsen.

Till läroavtalsutbildning hör också teoretiska studier vid en läroanstalt.

Planeringen av studierna och avläggande av examen baserar sig på studerandens och arbetsgivarens behov – med utbildningen svarar man på framtida expertisbehov.

Opso kaavio

Utveckla ditt kunnande via läroavtal

STUDERANDE

Starta här

ARBETSGIVARE

Aloita tästä

FÖRETAGARE

Aloita tästä

Framgångsberättelser

Berättelser om läroavtalserfarenheter

Ofta frågat

Har du frågor?