Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit myös siirtyä sinulle sopiviin kysymyksiin oheisten linkkien avulla

Opiskelija

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen www-sivuilta tai oppisopimuskeskuksesta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin
- perustutkinnoissa 1,5-2 v
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1 - 1½ v
- tutkinnon osa 4 – 12 kk

Oppisopimusopiskelijalle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli olet jo työsuhteessa, oppisopimus ei vaikuta palkkaasi (paitsi mahdollisesti palkattomien lähipäivien osalta). Opiskelija neuvottelee itse palkastaan työnantajansa kanssa.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Kyllä kertyy. Vuosilomaa kertyy myös lähiopetuspäiviltä, vaikka niistä ei maksettaisi palkkaa.

Ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoja ei voi oppisopimuksella suorittaa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksen lähipäivien palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen lähipäiviltä, maksaa Edupoli oppisopimuspalvelut opintososiaalisia etuja.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin.

Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa. Huom. määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.

Opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Tietopuolisen koulutuksen lähipäivät rinnastetaan työssäoloon, eli myös niiltä päiviltä kertyy lomaoikeutta.

Ei tarvitse. Edupoli oppisopimuspalvelut on yhteydessä oppilaitokseen ja hoitaa alkuvaiheen yhteydenpidon.

Joillakin aloilla (esim. sosiaali- ja terveysala) myös oppisopimusopiskelijoille voidaan järjestää soveltuvuuskoe tai henkilökohtainen haastattelu. Tarkoituksena on varmistaa opiskelijan valmiudet koulutuksen suorittamiseen ja kartoittaa tuen tarve.

Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS),  jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Edupoli oppisopimuspalvelut hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys.

Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on yli 10 km suuntaansa, hän voi hakea matkakorvauksia, jotka määräytyvät Matkahuollon hinnaston mukaan. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelija voi hakea 8 € / vrk majoituskorvausta.

 

Työnantaja

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen www-sivuilta tai oppisopimuskeskuksesta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin
- perustutkinnoissa 1,5-2 v
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1 - 1½ v
- tutkinnon osa 4 – 12 kk

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Kyllä kertyy. Vuosilomaa kertyy myös lähiopetuspäiviltä, vaikka niistä ei maksettaisi palkkaa.

Edupoli oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka määrä on tapauskohtainen. Työnantaja voi hakea paikallisesta TE-toimistosta palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoja ei voi oppisopimuksella suorittaa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksen lähipäivien palkanmaksusta sovitaan erikseen oppisopimusta tehtäessä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksen lähipäiviltä, maksaa Edupoli oppisopimuspalvelut opintososiaalisia etuja.

Opiskelijan työaika määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Oppisopimus on määräaikainen, eikä se sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Noin 80 % oppisopimuksen alkamisen yhteydessä työt aloittaneista on työllistynyt koulutuksen jälkeen.

Kyllä voivat. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja Edupoli oppisopimuspalvelut. Lisäksi yrittäjä etsii itselleen opintojen ajaksi mentorin, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Edupoli oppisopimuspalvelut hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys.

Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa. Huom. määräaikaista työsopimusta ei voi yksipuolisesti purkaa koeajan jälkeen.

 

Yrittäjä

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160. Lisätietoja tutkinnoista saa Opetushallituksen www-sivuilta tai oppisopimuskeskuksesta.

Oppisopimuksen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin
- perustutkinnoissa 1,5-2 v
- ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1 - 1½ v
- tutkinnon osa 4 – 12 kk

Edupoli oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, jonka määrä on tapauskohtainen. Työnantaja voi hakea paikallisesta TE-toimistosta palkkatukea työttömän työnhakijan oppisopimuskoulutukseen.

Ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoja ei voi oppisopimuksella suorittaa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Oppimateriaaliin, työvälinehankintoihin ja erilaisiin lupakortteihin liittyvät kustannukset maksaa opiskelija tai työnantaja.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Kyllä voivat. Tällöin sopimuksen osapuolina ovat yrittäjä ja Edupoli oppisopimuspalvelut. Lisäksi yrittäjä etsii itselleen opintojen ajaksi mentorin, joka tukee ja kannustaa koulutuksen aikana.

Edupoli oppisopimuspalvelut hankkii tietopuolisen koulutuksen parhaiten työnantajan ja opiskelijan tarpeisiin vastaavasta oppilaitoksesta. Pääsääntöisesti koulutus hankitaan läheltä opiskelijan asuinpaikkaa, mutta tarvittaessa myös kauempaa.

Työpaikan työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia siellä koulutuksessa vaadittavat ammatilliset tiedot ja taidot. Oppisopimuspaikaksi soveltuvat pienet, keskisuuret ja isot työpaikat yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Työnantaja voi olla myös säätiö tai yhdistys.

Ajankohtaista tietoa

UUTINEN 07.03.2018
Parasta palvelua -kehittämisohjelma Lue lisää
TAPAHTUMA 09.03.2017
TID Business Forum Lue lisää
BLOGI 10.01.2017
Mihin koulutusta tarvitaan? Lue lisää
Menestystarinat

Tarinoita oppisopimuskokemuksista

Usein kysytyt kysymykset

Heräsikö sinulle kysymyksiä?