Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Läroavtal i Mariehamn

Läroavtal i Mariehamn

Anette Larsson och Fredrika Husell jobbar i Mariehamns stad. Anette jobbar I Ytternäs skola och Fredrika I Strandnäs skola. För nästan två år sedan fick de höra om möjlighet att utföra yrkesutbildning på läroavtal och de tyckte att det lät intressant.  De började yrkesexamen för anstaltsvårdare hösten 2014 och blev färdiga med utbildningen i maj 2016.

Anette och Fredrika anser att utbildningen motsvarade deras förväntningar. ”Utbildningen var roligare, bättre och lättare att delta på än vad vi hade förväntat oss”, berättar de. Både Fredrika och Anette uppnådde sina målsättningar, de fick yrkesexamen, mera branschkunskap samt olika tips och idéer hur man kan jobba smidigare och effektivare.

Hurdant var studerandet i praktiken?

Studerandet var praktiskt betonat, vilket passade dem bra. ”Det var lätt att delta och följa med utbildningen”, ”teorin stödde det praktiska arbetet” tyckte Fredrika och Anette. I läroavtalsutbildning avläggs examen som fristående examen och yrkeskunskapen är i fokus. Båda var lite nervösa i början av utbildningen, men när de fick mera information från utbildaren blev det lättare. ”Tillfällen var väl ordnade och vi hade ettbra teamarbete med alla som deltog” berömmer Fredrika. Inom studerande gruppen hade vi bra diskussioner och vi fick goda idéer och komparationsstöd av varandra.

Varför passade läroavtalsutbildningen dig?

”Som vuxen och i arbetslivet är denna form av utbildning mycket lämplig, man får lön samtidigt som man deltar i utbildningen. Under utbildningens gång får man en bra utveckling och får lära sig nya saker samt metoder” säger Anette och Fredrika. Under utbildningen hade de några utmaningar, bland annat var vissa nya saker ibland knepiga att involvera. ”Då måste man bara öva och fråga utbildarna” anser de.

Utbildningen har gav nya metoder och idéer, och speciellt nya vänner samt ett bra nätverk. Anette och Fredrika vill rekommendera läroavtalsutbildningen åt personer som inte ännu har examen. ”Det är ett ypperligt sätt att få utveckla sig själv och sin arbetsplats.”

Menestystarinat

Tarinoita oppisopimuskokemuksista