Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Koulutus otti paljon, mutta antoi enemmän

Koulutus otti paljon, mutta antoi enemmän

Airpron ensimmäisen yrityskohtaisen oppisopimusryhmän opiskelijat ovat valmistuneet. Vuonna 2014 käynnistyneeseen pilottihankkeeseen osallistui 13 esimiestä ja asiantuntijaa. Tarve esimieskoulutukselle havaittiin johtoryhmässä vuosittaisten henkilöstökyselyiden palautteiden perusteella ja Airpro 2020-strategiaan esimieskoulutus onkin nostettu yrityksen omaksi avainteoksi.

Suurin osa Airprolla työskentelevistä esimiehistä on noussut rooliinsa sisäistä urapolkua pitkin. Edupolin ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen yhteisellä oppisopimuskoulutuksella toteutettavat tutkinnot antavat joustavasti työn ohella valmiuksia kehittää omaa johtamisosaamista sekä vahvistaa esimiesroolin haltuun ottamista omassa työympäristössä. Opiskelijat suorittivat asemastaan riippuen joko Tekniikan erikoisammattitutkinnon (TEAT) tai Johtamisen erityistutkinnon (JET).

JETin suorittanut Turun lentoaseman asemapäällikkö Magnus Påhlsson ja TEATin suorittanut turkulainen supervisor Päivi Jalonen ovat tyytyväisiä mahdollisuuteen kouluttautua yhdessä samassa ryhmässä. –Koulutuksen ansiosta olemme onnistuneet jäsentelemään työtämme paremmin ja mm. selkeyttäneet vastuiden jakamista, sekä pystyneet käymään antoisampia keskusteluja opiskeluympäristössä, irti normirooleistamme, kertoo Påhlsson. -On ollut valaisevaa päästä pohtimaan omaa tekemistä objektiivisesti. -Koulutus otti paljon, mutta antoi enemmän, summaa Jalonen.

Ei läpihuutojuttu

Kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen läpikäynti kokopäivätyön ohella ei ole läpihuutojuttu. Helsinki-Vantaalla toimiva supervisor Janne Hallikainen kertoo yllättyneensä koulutuksen laajuudesta. -Olen saanut oppia paljon enemmän, kuin kuvittelin. Meillä on ollut paljon tehtäviä ja ajoittain on ollut haastavaa opiskella, kun omassa työssä on ollut kiire. Suuri kiitos kuuluukin Edupolin vastuukouluttaja Heli Weisteelle, jolta olen saanut arvokasta tukea ja apua tutkinnon suorittamiseen. Tällä hetkellä näkyvin ja käytännöllisin hyöty koulutuksesta on viikkopalavereiden pitäminen yhdessä turvatarkastuksen esimiesten ja kouluttajien kanssa. Yhteisten palavereiden ansiosta linjamme yhtenäistyy ja tiedonkulku paranee. Hallikainen lähti opiskelemaan yksikkönsä esimiehen, Laura Haatajan, vinkistä. -Itsensä kehittäminen kiinnostaa aina, siksi halusin suorittaa JETin, kertoo Haataja. -Lentoala etenee nopeasti ja kouluttautuminen on minulle omassa työssä pärjäämisen edellytys. Lopputyönä tehty projekti palveli oikeasti omassa työssä ja oli hyvin palkitsevaa, kun saattoi linkittää oppimansa päivittäiseen työhön.

Lähiopetus hiottiin Airpron tarpeisiin

Airpron ja koulutuksen järjestäjien välillä yhteyshenkilönä toiminut ja samalla TEATin suorittanut Anni Mäkelä kertoo: -JET- ja TEAT- tutkinnot saatiin sovitettua Airpron työtehtäviin todella hyvin. Lähiopetuspäivien teemat katsottiin läpi yhdessä opetuksesta vastaavan Edupolin kanssa ja ne hiottiin juuri meidän esimiestyömme kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin. Jokaisen lähiopetuspäivän avasi päivän teeman Airprolla ”omistava” asiantuntija. Tutkintojen arviointikriteerit ovat opetushallituksen määrittelemiä, ja täten hyvin yleisellä tasolla, mutta jokainen tutkinnon suorittaja sai omasta työstään luontevasti kokoon tarvittavat tutkintosuoritukset. Tutkinnot arvioitiin työnantaja- ja työntekijäarvioijalla, ja heidän kommenttinsa toivat paljon lisäarvoa koko opiskeluprosessiin.

Airpron yrityskohtainen oppisopimuskoulutus on saanut jo jatkoa maaliskuussa 2016 aloittaneesta esimieskoulutusryhmästä.