Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Via läroavtal till proffs

Via läroavtal till proffs

Daniel Illman jobbar på VVSEL-företaget K.A Stendahl i Borgå med kundbetjäning och försäljning. Daniel började sin läroavtalsutbildning för ca tre månader och trivs som fisken i vattnet, målet är att avlägga grundexamen i företagsekonomi inom kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning. ”Arbetsuppgifterna är varierande och mångsidiga, trevliga kunder, bra arbetsgemenskap, handledning och ett intressant utbildningsmål gör att man hålls motiverad och lär sig hela tiden nytt” berättar Daniel. Till utbildningen hör mycket distans- och självstudier som man jobbar med via nätet, föreläsningar ordnas också on-line och ibland närstudiedagar. Kursprogrammet är uppbyggt på ett smidigt sätt som Daniel tycker att fungerar bra, kontaktpersoner på skolan är lätt att hålla kontakt med och man får snabbt feedback om uppgifter man skall göra på nätet via den elektroniska plattformen.

 Daniel anser att utbildningen motsvara hans förväntningar. ”Man blir hela tiden bättre med kundbetjäning och försäljning, de är roligt att märka när man går framåt i utvecklingen” berättar han. Daniel trivs med kundbetjäning och att jobba med olika människor, det gör det mera personligt. Ibland kan det uppstå någon knepig situation om någon viss produkt, men det finns alltid någon man kan fråga av här på arbetsplatsen och av min egen arbetsplatshandledare får jag praktiska råd och tips. Med denna kombination av praktiskt arbete och teoretiska studier får man en bra helhetsbild, mera branschkunskap samt olika tips och idéer hur man kan jobba smidigare och effektivare.

 Studerandet i praktiken?

Studerandet är praktiskt betonat, vilket passar Daniel bra. ”Det är lätt att delta och följa med utbildningen”, ”teorin stöder det praktiska arbetet och med repetition av olika uppgifter blir man hela tiden bättre” berättar Daniel vidare. Han uppskattar få sin examen avklarad inom utsatt tid. ”Tid finns tillräckligt och målen samt innehållet är klart för mig, så det skall nog gå bra, de olika hjälpmedlen och den elektroniska plattformen fungera bra, så det ser helt lovande ut, jag är glad att jag påbörjade denna utbildning, allt har fungerat bra här tills” berättar han vidare.

I läroavtalsutbildning avläggs examen som fristående examen och yrkeskunskapen är i fokus.

Varför passar läroavtalsutbildningen dig?

”Eftersom jag trivs att jobba med kunder och försäljning samt vill vara i arbetslivet är denna form av utbildning mycket lämplig för mig, man får lön samtidigt som man deltar i utbildningen. Under utbildningens gång får man en bra utveckling och får lära sig nya saker samt metoder” säger Daniel. Under utbildningen har de blivit några utmaningar, bland annat vissa nya saker kan ibland vara knepiga att involvera. ”Då måste man bara fundera, öva och fråga handledaren, lösning finns det alltid, slanten har alltid två sidor”

 Genom läroavtalsutbildningen får Daniel ett bra nätverk uppbyggt som han kommer att ha nytta av både i utbildningen och i arbetslivet. Daniel vill varmt rekommendera läroavtalsutbildningen åt personer som inte ännu har examen. ”Detta är ett ypperligt sätt att få utveckla sig själv och bli yrkesskicklig”