Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
Humanistinen ja kasvatusala

Humanistisen ja kasvatusalan tutkinnoilla saavutetaan monentyyppisissä ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin työtehtävissä tarvittava osaaminen. Työpaikkoja tarjoavat mm. kunnat, seurakunnat, kirkot, järjestöt ja monet yhteisöt, mutta alalla voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset työllistävät tämän alan ammattilaisia.

Alalla tuotetaan palveluja ja järjestetään monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja perheille, myös tulkkauspalveluja maahanmuuttajille sekä ohjausta ja avustamista viittomakieltä tai erilaisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville. Alalla tarvitaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Alan tehtävissä työskennellään usein läheisessä kontaktissa kaikenikäisten kanssa.

Monissa alan ammateissa on otettava myös vastuuta ohjattavien tai asiakkaiden turvallisuudesta. Myös arvoihin liittyvä eettinen vastuu korostuu alan töissä. Tärkeitä alalla ovat myös viestintä- ja ilmaisutaidot, jotta sanomat ja viestit välittyvät ymmärrettävästi. Moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa toiminen edellyttää tietoa yhteiskunnan palvelujärjestelmän toiminnasta.

Alalla on hyvä työllisyystilanne. Ohjaus-, kasvatus- ja kielipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Esimerkkejä tutkinnoista:

Ammatilliset perustutkinnot

  • Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
  • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
  • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Ammattitutkinnot

  • Asioimistulkin ammattitutkinto
  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
  • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot 

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
  • Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

HUOM. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen lakireformin myötä ammatillisten perustutkintojen perusteet muuttuvat pääsääntöisesti 1.8.2018 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet 1.1.2018, 1.8.2018 ja 1.1.2019.

 

Lähde: Opintopolku.fi

Ajankohtaista tietoa

UUTINEN 07.03.2018
Parasta palvelua -kehittämisohjelma Lue lisää
TAPAHTUMA 09.03.2017
TID Business Forum Lue lisää
BLOGI 10.01.2017
Mihin koulutusta tarvitaan? Lue lisää
Menestystarinat

Tarinoita oppisopimuskokemuksista

Usein kysytyt kysymykset

Heräsikö sinulle kysymyksiä?