Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Vahva metalliteollisuus - Itä-Uudellamaalla tapahtuu!

Vahva metalliteollisuus - Itä-Uudellamaalla tapahtuu!

Syksyn 2016 aikana olemme tuoneet eri tavoin esille alueemme metalliteollisuuden tarjoamia monipuolisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Oppisopimuskoulutus sopii alalle hyvin, sekä nuorille alalle hakeutuville että uutta uraa etsiville tai lisää osaamista kaipaaville!

Loppuvuosi huipentuu TeknologiaTiistaina 29.11. klo 12 Amiston Askolan toimipisteessä julkistettavaan Vahva Metalliteollisuus –videoon, jonka olemme työstäneet tiiviissä yhteistyössä alueemme yritysten, oppilaitosten ja kehittämisyhtiö Posintran kanssa.

Olet lämpimästi tervetullut tapahtumaan koko päivän ajan (klo 10-15)! Tapahtuma on suunnattu alan yrityksille, opettajille, oppilaille, vanhemmille ja muille alan työ- ja opiskelumahdollisuuksista kiinnostuneille.

Tästä uutiskirjeestä voit lukea myös Posintran laatimasta yrityskartoituksesta sekä alan koulutusmahdollisuuksista.

Ollaan yhteydessä!

Hanne Lehtinen, oppisopimusjohtaja
hanne.lehtinen@opso.fi, p. 040 6682260

 

TeknologiaTiistai

Järjestämme kuntayhtymän voimin TeknologiaTiistaihin liittyvän tapahtuman  29.11.2016,
klo 10-15, Amiston Askolan toimipisteessä.
Amiston kone- ja metalliosastolla tapahtuu koko päivän ajan. Sinulla on mahdollisuus päästä seuraamaan mm. 3D tulostamista tai työskentelyä CNC-sorvilla.Tervetuloa niin alasta kiinnostuneet yritykset, oppilaat, opettajat, opot kuin vanhemmat!

Kello 12 julkistamme myös uuden Vahva Metalliteollisuus –videon, jota olemme tehneet yhteistyössä Enston, Norpen sekä Posintran kanssa. Siinä opiskelijamme kertovat kokemuksistaan eri muodoilla tapahtuvasta opiskelusta ja esittelemme alueen yritysten työmahdollisuuksia.  Videon tuottamisesta ovat vastanneet Amiston opiskelijat opettaja Riikka Hyttisen johdolla. Video on saatavilla TeknologiaTiistain julkistuksen jälkeen Youtube-kanavaltamme sekä Facebook-sivuiltamme.  

Lue lisää TeknologiaTiistaista!

Alueen yritykset uskovat metallialan kasvuun. Yhtenä kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuusongelma.

Itäisen Uudenmaan yrityksissä uskotaan liiketoiminnan kasvuun. Tämä käy ilmi Kehitysyhtiö Posintra Oy:n kevään 2016 yrityskartoituksesta. Vastaajat kokivat kasvun edellyttävän markkinoinnin ja myynnin tehostamista, uusien asiakkaiden hankintaa ja sopivan kasvurahoituksen löytämistä. Jotta toiminta kasvaisi, pitää vastaajien mielestään myös kehittää osaamistaan ja tuotantoaan ja tehdä sitä kannattavammaksi. Tärkeä kehityskohde on myös investointien sekä tutkimuksen ja kehityksen tehostaminen. Yhteistyö, verkottuminen ja uusien kumppanien löytäminen nousivat myös usein esille.

Posintran kehityspäällikön Antti Vaittisen mukaan kartoitus kertoo, että etenkin pienimpien yritysten markkinointiresurssit ja -osaaminen ovat usein rajallisia. Hän uskoo, että toimialat ylittävä, monialainen yritysyhteistyö ja monialaiset tuotekehitysprosessit voisivat olla yksi tapa etsiä uusia, erilaistettuja tuotteita ja niitä tukevia palvelukonsepteja.

Suuressa osassa haastatelluista yrityksistä nähdään pulan osaavasta työvoimasta rajoittavan kasvua ainakin jonkin verran. Metalli- ja teknologiayrityksissä kannetaan yleisesti huolta siitä, miten saadaan nuoret hakeutumaan alalle. Alalle motivoitunutta henkilökuntaa on usein jokseenkin vaikea löytää. Työpaikkojen osaamisvaateet ovat kasvaneet ja vaikka työvoiman koulutustaso on periaatteessa noussut, ei työnhakijoiden osaaminen aina vastaa työpaikkojen ammattitaitovaatimuksia. Kysytyimpiä työntekijöitä ovat usean alan moniosaajat, joita on erityisen vaikea löytää alueelta. Yritykset kouluttavatkin usein henkilökuntaansa itse, joko alusta alkaen tai jatkokoulutuksena aiemman ammattikoulutuksen pohjalta.

Lisätietoja:
Antti Vaittinen, kehityspäällikkö
maaseudun yrityspalvelut, omistajanvaihdokset, uusyritysneuvonta
p. 050 355 1195
antti.vaittinen@posintra.fi


Tutkimusraportti kokonaisuudessaan löytyy täältä!

Oppisopimuksella osaajia metalliteollisuuteen!

Kouluta levyseppähitsaajia, kunnossapitoasentajia, koneenasentajia ja koneistajia oppisopimuksella. Kasvata olemassa olevan henkilöstön osaamista tai rekrytoi oppisopimuksella!

Kone- ja metallialan perustutkinto:
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat suorittaa kone- ja metallialan tutkinnon. Koulutus sopii niin ammattitaitoa jo omaaville, kuin alalla aloittavillekin.
Koulutuksen alussa valitaan jokin seuraavista ammattinimikkeistä, johon liittyviä opintoja lähdetään toteuttamaan: levyseppähitsaaja, kunnossapitoasentaja, koneenasentaja tai koneistaja. Lue lisää & hae!

Kunnossapidon ammattitutkinto:
Kunnossapidon ammattitutkinto sopii henkilöille, joilla on alan aiempaa koulutusta tai/ja työkokemusta. Ammattitutkinnolla syvennetään alan osaamista monipuolisesti. Ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet toimia vaihtelevissa kunnossapitoalan tehtävissä.
Lue lisää & hae!

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksen laajoista mahdollisuuksista!
puh. 0400 360 731
oppisopimus@opso.fi