Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

TYKKI-hanke

TYKKI-hanke

TYKKI-hanke kehittää koko koulutusorganisaation henkilöstön työelämäosaamista sekä kehittää ja monipuolistaa koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa työelämälähtöisemmäksi.

Hankkeen tavoitteet:

Kehitetään työelämäosaamisen kriteeristö, joka toimii toiminnan johtamisen ja organisoinnin välineenä. Toteutetaan henkilöstön työelämäjaksot ja työnkierto organisaation ja yritysten työpaikkaohjauksen kehittäminen.

Kehitetään työelämän asiantuntijaryhmien toimintaa vaikuttavammaksi kehittämällä yhteistä toimintaa ja pilotoimalla uudenlaisia, aktiivisia, osallistavia yhteistyön muotoja.

Varmistetaan tutkinnon nopeampi tutkinnon suorittaminen 365/24/7 –asiakaspalvelumallia kehittämällä.

Varmistetaan, että koulutusorganisaatiossa on asiakaskokemuksen parantamiseksi kehitettävä palvelumittareita, joita hyödynnetään aktiivisesti verkostoyhteisössä.

Vahvistetaan yritysten tietoisuutta ammatillisen koulutuksen uudistuksista ja niiden vaikutuksista työelämäyhteistyöhön.

Luodaan elinkeinotoimijoiden kanssa toimintamalli työelämäyhteisölle.

TYKKI-hankkeessa tehdään yhteistyötä Amiston opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stadin aikuisopiston, Keudan ja Varian kanssa. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Henna Penttilä henna.penttila@opso.fi