Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Turvallisuusalakin on asiakaspalvelua ja ihmisten auttamista

Turvallisuusalakin on asiakaspalvelua ja ihmisten auttamista

Max Wirén päätyi nykyiseen työhönsä sattumien kaupalla. Peruskoulun jälkeen hän kävi lukiota muutaman vuoden, kunnes työelämän houkutus voitti. Kolme vuotta kului arvokirjojen myynnissä. ”Se oli sellainen myynnin korkeakoulu, jossa ei armoa jaettu.” Perheeseen syntyi poika ja Max jäi koti-isäksi. Max mietti, mitä hän oikeasti haluaisi työkseen tehdä. ”Jonkinlainen valaistuminen ja ammatillisesti iso käännekohta tuli, kun tajusin, että haluan auttaa ihmisiä. Täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat sairaita tai heillä on erilaisia ongelmia ja he kaipaavat auttajaa tai henkilöä, joka on edes läsnä. Sekin on monelle iso asia.” Max pääsi mukaan Loviisan kaupungin nuorisopajatoimintaan.  Koska Max on hyvin sosiaalinen ja tulee toimeen kaikkien kanssa, hänen työhön valmentajansa Kirsi Kippola ehdotti Maxille vahtimestarin pestiä Loviisan terveyskeskuksella. Max suostui, vaikka hänellä oli samalla työhön ennakkoluuloja: ”Minulla oli se tavallinen stereotyyppinen ajatusmaailma, mikä vartijoista on. Ajattelin aluksi, ettei tästä mitään tule. Kuitenkin rohkeasti kokeilin ja totesin, että tässä työssä pääsenkin oikeasti auttamaan muita ihmisiä.” Auttaminen on edelleenkin yksi Maxin prioriteeteista, mutta turvallisuus on korostunut vuosien varrella, kun hän huomasi, että turva-ala on myös auttamista.

Edupolin Pekka Pulkkiselta kimmoke oppisopimukseen

Max ehti olla työssään Loviisan terveyskeskuksessa nelisen kuukautta ennen oppisopimuksen solmimista. Kimmokkeen oppisopimukseen Max sai jo nuorisopajatoiminnassa kuultuaan Edupolin Pekka Pulkkisen pitämän oppisopimusinformaation nuorille. ”Minulla ei ollut mitään aikaisempaa tietoa oppisopimuksesta. Kuuntelin Pekan esitystä korvat höröllään ja totesin, että tämähän on hyvä juttu. Päätin pitää oppisopimuskoulutuksen mielessäni.” Nyt Maxin turvallisuusvalvojan perustutkinnon opinnot alkavat olla jo loppusuoralla. Hän aikoo valmistua noin puolen vuoden päästä.

Yleisesti ottaen turvallisuusvalvojan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, arvokuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. Työssään turvallisuusvalvoja tarvitsee hyviä sosiaalisia taitoja, hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, sekä hänellä täytyy olla rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta.

Yleensä tutkinnon näytöt pyritään suorittamaan oppisopimustyöpaikalla, mutta aina se ei ole mahdollista. Näin on Maxinkin kanssa, joten hän suorittaa osan näytöistään joko koululla tai jossain toisessa yrityksessä. Max on valinnut kurssinsa niin, että ne laajentavat hänen työllistymismahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Turva-alalla on myös mahdollista suorittaa lisäkoulusta, mutta se ei ole tällä hetkellä Maxin tavoitteena: ”Katson, että työelämässä oppiminen on nyt minulle se paras vaihtoehto. Tällä alalla riittää töitä, jos vain jaksaa niitä tehdä. Alalla täytyy pitää huolta itsestään eli omasta syömisestä ja nukkumisesta, sillä tämä voi olla aika kuluttavaa aika ajoin. Pahimmillaan työ on rankkaa sekä henkisesti että fyysisesti.”

Jo hankittu elämänkokemus on etu turvallisuusalan oppisopimuskoulutuksessa

Maxin opettajana toimii Loviisan Edupolissa Lauri Sundell. Lauri on ollut opettajana 9 vuotta. Laurilla on pitkä ura turvallisuusalan eri tehtävistä. Opetusalalle hänet houkutteli vanha työnantaja, joka toimi aikaisemmin Edupolissa opettajana. Oppisopimuskoulutus turvallisuusalalla on suhteellisen harvinaista, koska tietyt kriteerit pitää täyttyä jo ennen oppisopimuksen solmimista. Normaalisti ensin opiskelijan pitää käydä sellaiset kurssit, että hänellä on kaikki lakisääteiset kortit, joita pitää olla vartijan työtä tehdessä. Max ei näitä kortteja heti tarvinnut työtehtävissään, joten oppisopimus oli hänen kohdallaan hyvä vaihtoehto.

Turva-alan oppisopimuskoulutus ei Laurin mielestä välttämättä sovi juuri peruskoulusta päässeelle: ”Lähtökohtaisesti voisi ajatella, että oppisopimusopiskelija on vähän vanhempi. Elämänkokemus vaikuttaa koulutuksessa hyvin paljon. Vaikkei opiskelijalla varsinaisesti ole minkäänlaista alan kokemusta, elämänkokemus tuo tietynlaisen lähtöasetelman eli on valmiimpi tiettyihin juttuihin, jotka meidän alalla vielä korostuvat. Juuri peruskoulusta päässeellä ei ole vielä kosketuspintaa omasta elämästä eli hän ei välttämättä ole ollut yhdessäkään uhka- tai kriisitilanteessa. Elämänkokemusta omaava opiskelija voi verrata opettajien kertomia juttuja omaan elämäänsä. Maxilla on jo vähän ikää, elämänkokemusta ja näkemystäkin alalta. Maxin etuna on myös se, että hänellä on harrastuksistaan kamppailulajipohjaa, joten hän on oppinut hyvin nopeasti kaikki puolustuskuviot. Maxin tilanteessa kaikkein olennaisimmat asiat ovat lakisääteiset asiat meidän alalta.”

Jokaisella ihmisellä pitäisi olla jonkinlainen käsitys turva-asioista

Maxin saama koulutus hyödyttää paljon myös hänen työkavereitaan Loviisan terveyskeskuksella. ”Työpaikalla minulla on tarkoitus muistutella muuta henkilökuntaa tietyistä uhkatilanteista, joita valitettavasti on terveyspalvelualalla. Muistuttelen, että meillä on työkaluja niiden tilanteiden hoitamiseen ja tuon esille turvallisuuden merkitystä.” Maxin mielestä jokaisella ihmisellä pitäisi olla jonkinlainen käsitys turva-asioista: ”Ihmisillä on yleensä aina se olettamus, että asiat ovat hyvin. Kun jotain tapahtuu, ihmisten silmät aukeavat ja he ymmärtävät, miten paljon asioita pitää olla kunnossa, jotta homma toimii. Yleensä ihmiset löytävät ratkaisut uhkatilanteisiin aika nopeasti, kun vähän herätellään.”

Lue lisää Edupolin turvallisuusalan koulutuksista:

Nuorten turvallisuusvalvojan koulutus.

Aikuisten turvallisuusalan koulutuksia.