Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Vuoden työpaikkaohjaaja Kirsi Kippola: Tärkeintä, mitä voin tehdä, on avata ovia tulevaisuuteen – jokainen määrittää itse itselleen hyvän elämän

Vuoden työpaikkaohjaaja Kirsi Kippola: Tärkeintä, mitä voin tehdä, on avata ovia tulevaisuuteen – jokainen määrittää itse itselleen hyvän elämän

Lokakuun alussa Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaarissa Joensuussa palkittiin ensimmäistä kertaa vuoden oppisopimusopiskelija, vuoden työpaikkakouluttaja/mentori ja vuoden oppisopimustyönantaja. Loviisan työllisyyspalvelujen seinättömän pajan vetäjä, työhön valmentaja Kirsi Kippola palkittiin tilaisuudessa kunniamaininnalla. Kirsi on ollut nykyisessä tehtävässään vuoden 2015 alusta. Ennen sitä hän toimi muutaman vuoden työpajojen palveluvastaavana, mutta suurimman osan aikaisempaa työuraansa Kirsi on ollut nuorisotyöntekijänä.

Seinätön paja on yksi Loviisan työllisyyspalvelujen pajoista

Loviisan työllisyyspalvelujen tarkoituksena on edistää alueen työttömien työllistymistä. Erilaisia ja eri ikäisille tarkoitettuja pajoja on kaiken kaikkiaan viisi. Seinätön paja saa nimensä siitä, että Kirsin valmentautujat eivät ole fyysisesti samassa paikassa kuin hän. Valmennettavat ovat ympäri kaupunkia eri työpaikoissa, jonne hän vie valmennuspalvelut. ”Minun valmentautujani saavat samat palvelut kuin kaikki muutkin muissa pajoissa, kuten esimerkiksi korttikoulutukset, terveydenhuoltopalvelut ja apua velkaneuvontaan tai opiskeluun.”

Kirsin mielestä Loviisan kaupunki toteuttaa pajatoimintaa hyvin asiakaslähtöisesti. Pajatoiminnasta raportoidaan hyvin tarkasti Opetus- ja kulttuuriministeriöön. ”Koska kaikki raportoidaan hyvin tarkasti, tämä on kai yksi niistä harvoista nuorisotyön muodoista, joista voidaan todeta sen olevan oikeasti ennaltaehkäisevää.” Pajoilla on muun muassa yksilövalmennusta ja valmennuskeskusteluja. ”Pajalla ei ole kiire, vaikka muualla yhteiskunnassa onkin hirveä kiire. Nuorilla ja aikuisilla on mahdollista rauhassa miettiä tulevaisuutta. Ei ole sellaista henkilöä, joka olisi kouluttanut itsensä väärään ammattiin tai tehnyt elämässään vääriä valintoja. Pajalla katsotaan, miten kaikkea aikaisemmin opittua voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Minun mielestäni kaikilla Loviisan viidellä pajalla tehdään oikeasti asiakaslähtöistä ja ihmistä hyödyttävää toimintaa.”

Kirsin esimies työllistämiskoordinaattori Petri Hirvonen saa Kirsiltä kiitosta: ”Petri on siitä hyvä esimies, että hän luottaa alaisiensa ammattitaitoon ja antaa mahdollisuuksia ja resursseja kehittää toimintaa eteenpäin. Jos joutuisin joka asiassa taistelemaan tuulimyllyjä vastaan, heittäisin aika nopeasti hanskat tiskiin.” Petri vastaa kaikesta työllisyyteen liittyvästä toiminnasta, kuten esimerkiksi kaikista pajoista, nuorten kesätöistä kaupungilla sekä velvoitetyöllistettävistä. Petrin mielestä kaikkia uusia ideoita pitää kokeilla: ”Minusta on ihan asiallista, että järkeviä, kehityskelpoisia ajatuksia kokeillaan. Kokeilun jälkeen päätetään, ovatko ne hyödyllisiä, vai ei.” Petri on myös ylpeä Kirsistä ja Kirsin kunniamaininnasta sekä muista alaisistaan: ”Olen henkilökohtaisesti hyvin ylpeä siitä, että minulla on hyviä alaisia, jotka tekevät hyvää työtä. He tekevät vaikuttavaa työtä ja se huomataan muuallakin. Kirsi on ansainnut kunniamaininnan omalla työllään. Minä en ole sen eteen oikeastaan muuta tehnyt kuin järjestänyt resursseja.” Aika-, raha- ja tilaresursointi on kuitenkin hyvin tärkeää kehittymisen kannalta. Petri antaa myös alaisilleen mahdollisuuden täydennyskoulutuksiin ja vierailuihin: ”Miellän koulutuksen myös resursointiin. On tärkeää antaa rahaa myös opin hakemiseen. Olen aina suhtautunut myönteisesti siihen, että työntekijäni käyvät muilla pajoilla katsomassa, miten asiat tehdään siellä.”

Pajalla ovet ovat aina auki

Loviisan pajojen toiminta on aina perustunut vapaaehtoisuuteen eli toiminnassa ei uhkailla karensseilla tai muulla vastaavalla. ”On todella paljon järkevämpää, jos meillä on vapaaehtoisia halukkaita tulijoita. Vastentahtoisen ihmisen ottamisessa mukaan toimintaan ei ole mitään järkeä”, sanoo Petri. Jokaiselle pajalle on kuitenkin koko ajan jonoa.

Kirsin mielestä monipuolisuus on parasta heidän palveluissaan. Monipuolisuudesta on paljon hyötyä, koska työttömät ovat eri kuntoisia ja heillä on erilaisia tavoitteita ja tarpeita. Viiden pajan hyöty on siinä, että erilaisia toimintoja on voitu eriyttää. Ihmiset voivat myös liikkua pajasta toiseen aina tarpeen mukaan. Ketään ei myöskään käännytetä pois ja aina on mahdollisuus toiseen yritykseen. ”Meillä on aina ovet auki. Jos jollakin on sellainen vaihe, ettei hyödy meidän palveluista sillä hetkellä, hän voi tulla myöhemmin uudelleen. Palvelusta hyötyäkseen ihmisellä pitää olla voimavaroja muuttaa omaa elämää”, sanoo Kirsi.

Toiminnassa pyritään myös kestäviin tuloksiin, joka on Petrin mielestä parasta asiakaslähtöisyydessä: ”En näe hyödylliseksi ja järkeväksi laittaa ihmistä vain jonnekin palveluun, vaan pyrimme siihen, että ihminen löytää ratkaisun työttömyyteensä ja elämäntilanteeseensa. Silloin ratkaisut ovat kestäviä, eikä meidän tarvitse tehdä samaa uudelleen kahden vuoden päästä.”

Oppisopimuskoulutus vaatii vastuullisuutta omista tekemisistään

Kirsi on tehnyt tänä vuonna lähes neljäkymmentä sopimusta erilaisiin työtehtäviin. Yhdeksän niistä on oppisopimuksia. Nykypäivän kiire vaikuttaa alalla kuin alalla hyvin paljon. Oppisopimuskoulutuspaikkoja on vaikea saada kaupungin eri yksiköihin, jos ne aiheuttavat paljon lisätöitä vakituisille työntekijöille. Tämän vuoksi Kirsi on viiden henkilön taustatukena, vaikkei hän ole suoranaisesti heidän työpaikkaohjaaja. Tällä tavoin hän pystyy helpottamaan muiden työpainetta. Omia ohjattavia Kirsillä on neljä. Kirsillä on tällä hetkellä heidän organisaationsa paras osaaminen oppisopimuksesta, mutta osaamista pyritään laajentamaan myös muille.

Oppisopimus sopii Kirsin mielestä hyvin niille, jotka ovat tekemällä oppijoita. ”Oppisopimuksesta on kuitenkin monesti väärä kuva, että se valmistuu pelkästään hengailemalla. Siinä pitää kuitenkin olla hyvin määrätietoinen ja vastata omista tekemisistään. Jos sitä vastuullisuutta vasta ruvetaan opettelemaan, se ei onnistu. Oppisopimuksessa pitää olla omatoiminen edes sen verran, että ymmärtää kysyä apua siinä kohtaa, kun ei ymmärrä tai ei pysty johonkin. Apua meiltä saa aina.”

Kirsin mielestä oppisopimusjärjestäjien jakamat tunnustukset ovat hyvä asia, koska ne tekevät oppisopimusta näkyväksi: ”Tiedottaminen on tärkeää, koska monet luulevat oppisopimuksen olevan vain jotain tiettyä, vaikka se voi olla mitä vain. Jokaisen tutkinnon voi räätälöidä opiskelijalle sopivaksi ja x+y -malli helpottaa laajentamista ja räätälöintiä entisestään. Myös sitä pitää korostaa, että oppisopimus käy kaikenikäisille. Meillä nuorin opiskelija on 21-vuotias ja vanhin 53.”

Jokainen opiskelija päättää itse koulutuksensa laadusta

Kirsin työssä on haastavinta ajan riittäminen, mutta se on samalla myös kaikkein tärkeintä. ”Silloin, kun jollakin on kivi kengässä, pitäisi pystyä rauhoittumaan ja käymään asiaa henkilön kanssa läpi. Kaiken muun työsuhteeseen liittyvän pystyy hoitamaan, mutta jos ihminen kadottaa punaisen langan, täytyy minun löytää aikaa motivoidakseni hänet takaisin.” Kirsin tehtävä ei kuitenkaan ole sanella, miten henkilön pitää asiat tehdä saadakseen hyvän elämän, vaan hänen tehtävänsä on näyttää eri mahdollisuuksia. ”Oppisopimuskoulutuksessa toiset haluavat saada mahdollisimman hyvät arvosanat ja toiset haluavat vain läpäistä tutkinnon. Minun tehtäväni ei ole määritellä millä aktiivisuudella, arvosanoilla tai intensiteetillä henkilö tutkinnon suorittaa. Valmennuksessa kaivetaan aina sitä motivaatiota, keinoja ja väyliä, sekä saatetaan muuttaa matkan varrella tutkinnon sisältöä, jotta saadaan koulutus maaliin.” Kaikki ohjattavat ovat hyvin erilaisia: ”Kaikki eivät tarvitse edes viikoittain ohjaustani, kun taas toisia tuen jopa useamman kerran viikossa, mutta sillä on hyvin suuri merkitys kaikille opiskelijoille, että he saavat koulutuksensa suoritettua loppuun ja saavat mahdollisesti hyvät eväät työllistymiseensä.”