Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Räätälöityä koulutusta säätiön tarpeisiin

Räätälöityä koulutusta säätiön tarpeisiin

Betesda-säätiö tarjoaa palvelukotiasumista, sekä kotona asumista tukevaa palvelua. Säätiöllä on palvelukoteja kolmella eri paikkakunnalla: Sipoossa, Vantaalla ja Lohjalla. Säätiön asiakasryhmiä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vanhukset, sekä vammaiset. Tällä hetkellä Sipoon Betesda-kodissa opiskelee oppisopimuksella seitsemän hengen ryhmä vammaistyön osaamisalan koulutuksessa. Ryhmä on aloittanut opintonsa tammikuussa ja valmistuminen on suunnitteilla vuoden vaihteeksi.

Säätiössä halutaan täydennyskouluttaa kaikkia eri asiakasryhmiä hoitavien työntekijöiden osaamista. Vammaisten kanssa toimivista muodostui oma ryhmänsä, sillä koko ryhmän osaamista haluttiin kehittää. Lisäkoulutus oppisopimuksella oli sopiva vaihtoehto henkilöstön kehittämiselle, kertoo Raila Lindeberg, Sipoon Palvelukoti Kotivallin johtaja. Koulutus räätälöitiin ryhmälle sopivaksi, mikä mahdollisti opintojen kohdistamisen ryhmän tarpeita vastaaviksi, sekä aikataulun miettimisen organisaatiolle sopivaksi.

Opintojen aikana ryhmäläiset ovat päässeet syventämään tietojaan vammaistyöstä. Teoriapäivät ovat tuoneet uusia näkökulmia työntekemiseen ja opiskelijat ovat päässeet näkemään millaisia palveluja muualla on tarjolla. He pystyvätkin nyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin. Alan teoriapohjan syvällisempi tuntemus mahdollistaa syventymisen myös omiin työtehtäviin uudella tasolla.

Raila näkee oppisopimuskoulutuksen mainiona vaihtoehtona juurikin sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukseksi, sillä työntekijöillä on siten mahdollisuus päästä täydentämään osaamistaan työtehtävissään. Oppisopimuskoulutuksen joustavuus ja räätälöitävyys ovat parhaimpia asioita ja Raila suositteleekin koulutusta mahdollisuutena kehittää henkilöstön osaamista mille tahansa organisaatiolle.