Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Nuorille leffailtapäivä höystettynä tietoiskulla oppisopimuskoulutuksesta

Nuorille leffailtapäivä höystettynä tietoiskulla oppisopimuskoulutuksesta

Perjantai-iltapäivänä 25. elokuuta Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksessa Opsossa oltiin kotimaisen elokuvan tunnelmissa. Osallistujille maksuton Napapiirin sankarit 3 -näytös oli suunnattu ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille, tutkintoa vailla oleville maahanmuuttajataustaisille henkilöille ja alle 30-vuotialle nuorille aikuisille, jotka eivät ole tähän mennessä suorittaneet tutkintoa. Leffailtapäivän tarkoituksena oli aktivoida edellä mainittujen ryhmien edustajia hauskalla ja perinteisestä eroavalla tavalla sekä kertoa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista. Porvoon Bio Rexissä ollut tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa edelliskerralta saadun positiivisen palautteen perusteella.

Tilaisuudesta tiedotettiin etukäteen muun muassa Porvoon Ohjaamossa ja nuorisopajoissa, sanomalehtimainoksessa sekä Opson some-kanavissa. Tapahtumaan ilmoittauduttiin ennakkoon, ja ennakkoilmoittautumisia saatiin noin 30 kappaletta. Leffailtapäivän virallinen alkamisaika oli klo 13.00, mutta innokkaimmat saapuivat elokuvateatteri Bio Rexiin jo varttia vaille yhdeltä varmistamaan ilmaisten popcornien ja juoman riittävyyden.

Ennen itse elokuvanäytöksen alkua Opson Hilkka-Leena Orava ja Pekka Pulkkinen kertoivat alueen koulutus- ja työllistymisvaihtoehdoista sekä erityisesti oppisopimuskoulutuksesta väylänä tutkinnon ja ammatin hankkimiseen. Puheenvuorojen ja osanottajien tarkentavien kysymysten jälkeen osallistujat pääsivät nauttimaan juuri ensi-iltansa saaneesta ja vauhtia täynnä olevasta Napapiirin sankarit 3 -elokuvasta.

Tapahtuman pohjalta tehtiin haastattelukierros paikan päällä olleille työpajaohjaajille ja muulle ohjaushenkilöstölle. Haastattelujen perusteella leffailtapäivän kohderyhmän suurimpana työllistymishaasteena koettiin olevan, että usein työnantajat olettavat työyhteisön uuden jäsenen suoriutuvan työtehtävistä niin kuin muutkin työntekijät. Läheskään aina tämä ei toteudu, jolloin kuilu nuorten ja työelämän välillä kasvaa. Parhaiksi tukitoimiksi taas listattiin oppisopimuskoulutus, palkkatuki ja yritysten työllisyyskoordinointi. Lisäksi elämän perusasiat ovat oltava kunnossa – esimerkiksi mahdollisiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin täytyisi puuttua varhaisessa vaiheessa.

Eräs työpajaohjaaja piti erittäin tärkeänä sitä, että työyhteisön uudella jäsenellä (esimerkiksi nuorella oppisopimusopiskelijalla) olisi tunne, että hänet hyväksytään työporukkaan eikä hän ole vain työpaikan riippakivenä ja muiden tiellä. Tuli myös ilmi, että monilla työpaikoilla tarvittaisiin enemmän tietoa erityisesti oppisopimuskoulutuksesta, sillä joissakin tapauksissa oppisopimusopiskelijan on täytynyt ohjata työpaikkaohjaajaa. Jatkossa olisi siis korostettava ja varmistettava, että työpaikan ohjaaja on selvillä siitä, mitä kaikkea oppisopimusopiskelijan ohjaaminen sisältää. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä voisi olla esimerkiksi suurempi tuki työnantajille ja työpaikkaohjaajille selkeän perehdytysohjelman laatimisessa. Lisäksi ilman tutkintoa tai työtä olevia nuoria aikuisia, nuoria ja maahanmuuttajataustaisia tulisi tukea oppisopimuspaikan tai muun opiskelu- tai työpaikan löytämisessä.

Haastattelukierroksen perusteella kuitenkin itse leffailtapäivää pidettiin mukavana tapana kuulla erilaisista mahdollisuuksista ja poluista. Kenties Porvooseen saadaan tapahtuman johdosta taas useampi uusi oppisopimusopiskelija!