Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksella edistetään nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä!

Oppisopimuskoulutuksella edistetään nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä!

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on vahvasti mukana uudessa hankekokonaisuudessa, jonka tavoitteena on edistää oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kautta nuorten ja maahanmuuttajien tutkinnon suorittamista ja työllistymistä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on jakanut valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteensä 9,2 miljoonaa euroa valtionavustuksia vuosille 2016-2017. Metropolialueen oppisopimustoimijat eli Itä-Uudenmaan, Keudan, Stadin ja Varian oppisopimistoimistot ovat yhdistäneet voimansa ja lähtevät hankkeen myötä rakentamaan yhtenäisiä toimintamalleja alueelle. Tiivis yhteistyö työelämän ja alueen muiden toimijoiden, mm. TE-palveluiden, kuntien ja kaupunkien nuorisotyön sekä maahanmuuttajapalveluiden kanssa on ratkaisevassa roolissa tavoitteiden saavuttamisessa. 

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen johtaja Hanne Lehtinen kertoo, että yksilölliset oppisopimuksen ja työssäoppimisen kautta rakennetut koulutuspolut sopivat erittäin hyvin nuorille ja maahanmuuttajille. ”Nuorten alle 25-vuotiaiden oppisopimusopiskelijoiden määrä alueellamme on kasvanut vuodessa 109 opiskelijasta yli 140 opiskelijaan. Myös maahanmuuttajataustaisten oppisopimusopiskelijoiden määrä kasvaa tasaisesti”. ”Hankekokonaisuuden kautta pilotoimme uusia oppisopimuskoulutuksen malleja, joissa ammatillisen kielitaidon kehittäminen liitetään osaksi työpaikalla tapahtuvaa oppimista”, Lehtinen jatkaa.  

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä valmistaudutaan tulevaan ammatillisen koulutuksen reformiin ja rakennetaan polkuja, joiden kautta oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta voi siirtyä oppisopimuskoulutukseen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. ”Tämän vuoden aikana olemme käyneet aktiivisesti kertomassa nuorille oppisopimuskoulutuksesta. Oppisopimus on myös mukana loka-marraskuussa käynnissä olevan Porvoon ammattiopisto Amiston Road Show:ssa, joka kiertää Itä-Uudenmaan yläkouluilla ja kertoo ammatillisen koulutuksen opiskelumahdollisuuksista. Yhteistyö opiskelijoiden koulutuspolkujen rakentamisessa kuntayhtymän oppilaitosten Amiston ja Edupolin välillä on sujunut erittäin hyvin”, kertoo Hanne Lehtinen  

Lisätiedot hankekokonaisuudesta ja oppisopimuskoulutuksesta:
oppisopimusjohtaja Hanne Lehtinen, p. 040 668 2260, hanne.lehtinen@opso.fi