Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Oppisopimus on tie siivousalan ammattilaiseksi

Oppisopimus on tie siivousalan ammattilaiseksi

Monesti kuulee sanottavan: ”Kaikkihan osaa siivota.” Se ei kuitenkaan ole niin. Siivousalalla koulutus ja ammattitaidon hankkiminen on yhtä tärkeää kuin millä muulla alalla tahansa. Kukaan ei huomaa työn jälkeä, kun se on hyvin tehty, mutta kaikki huomaavat, jos työn jälki ei täytä laatuvaatimuksia. Katariina Kinos ISS:ltä kiteytti tämän hyvin: ”Meille hiljaisuus on hyvä palaute asiakkaalta.” Suomalaisessa mentaliteetissa, kun on hyvin yleistä se, että hiljaisuus on kiitos, mutta huonosti tehdystä siivoustyöstä tartumme helposti luuriin ja annamme negatiivista palautetta. Suomessa moni ala on murroksessa, sillä tässä nopeasti muuttuvassa maailmassamme monet työpaikat/-tehtävät kuolevat kokonaan. Siivousalaan tämä ei kuitenkaan vaikuta, sillä aina löytyy siivottavaa.

 

ISS on maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimintaa yli 50 maassa. ISS:n pääkonttori sijaitsee Tanskassa. Suomessa työntekijöitä on noin 11 000, joista Porvoon alueella on reilu kolmekymmentä. ISS on yksi Suomen suurimpia yksityisiä työnantajia. ISS tarjoaa siivous- ja kiinteistöalan tukitoimintoja erilaisina paketteina. Asiakkaina on pääsääntöisesti yrityksiä. Nykypäivän asiakkaat osaavat myös vaatia ammatillista koulutusta palkkaamaltaan siivousalan yritykseltä. ”Pelkkä työkokemus ei riitä. Nykyään tähän törmää useammin ja useammin”, toteaa ISS:n aluepäällikkö Katariina Kinos.

 

Henkilöstö on siivousalan yrityksen suurin voimavara

”Tämän vuoksi koulutukseen on hyvin järkevää panostaa.”, sanoo Katariina Kinos. ISS kouluttaa henkilökuntaansa pääasiassa oppisopimuksella ja talon sisäisillä koulutuksilla, jotka ovat lyhyempikestoisia kuin oppisopimukset. Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskukselta asiakasvastaava Bjarne Grönholm on auttanut oppisopimusasioissa. Valmiita alan ammattilaisia on hyvin vähän tarjolla työmarkkinoilla, joten ISS kouluttaa paljon työntekijöitään. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään hyvin tehtäviinsä. Työntekijöiden tärkeimmät ominaisuudet työssä ovat motivaatio työn tekemiseen, oma-aloitteisuus ja puhdas maalaisjärjen käyttö sekä se, että osaa ottaa ohjausta vastaan. Työ on pääasiassa yksin tehtävää työtä.

Oppisopimuskoulutuksilla on mahdollisuus edetä urallansa

Kirsi Kinnunen on alan ammattilainen isolla A:lla. Kirsi on tehnyt siivousalan töitä noin 10 vuotta. Hän on opiskellut oppisopimuksella ensin laitoshuoltajaksi vuonna 2010 ja sen jälkeen siivoustyönohjaajaksi vuonna 2012. Laitoshuoltajan ammattitutkinto antoi hänelle valmiudet toimia ammattilaisena puhdistuspalvelualan monipuolisissa palvelutehtävissä ja ympäristöissä. Siivoustyönohjaajana hänestä tuli siivouksen, työhön perehdyttämisen ja ohjaamisen asiantuntija. Siivoustyönohjaajan tehtäviin kuuluu ohjaamista, työn organisointia ja kehittämistehtäviä siivous- ja muiden palvelutöiden lisäksi. Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen hän on toiminut ohjaajana ja vuoden 2017 keväästä lähtien esimiehenä. Tämän vuoksi oli luonnollinen jatkumo, että hän aloitti tänä syksynä opiskelun siivousteknikoksi. Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittanut siivousteknikko on puhtausalan johtamisen asiantuntija. Hän toimii esimiehenä, suunnittelee ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia palveluja sekä osallistuu organisaationsa markkinointi-, asiantuntija- ja konsultointitehtäviin. Hän vastaa, että asiakkaat saavat sopimuksen mukaista palvelua kattavasti ja tehokkaasti. Kirsi on myös ISS:llä työskentelevän Merilyn Travkinin työpaikkakouluttaja. Kirsi jakaa mielellään tietotaitonsa eteenpäin ohjattavalleen. ”Ohjaaminen antaa itselle hyvän mielen varsinkin, kun ohjattava hoksaa, miten homma tehdään. Ohjaaminen antaa omalle tekemiselle lisäarvoa ja tekee omankin työn mielekkääksi. Tulee sellainen olo, että siinä on järkeä.”, sanoo Kirsi. Oppisopimuskoulutuksen parhaimmiksi puoliksi Kirsi sanoo sen, että saa opiskella ja tehdä työtä samaa aikaa eli palkka tulee koko ajan kuitenkin. Kirsin sanoin: ”Oppisopimuskoulutus on hyvä siitä, että koulutus tukee juuri sitä, mitä työksesi teet. ” Opiskelukaan työn ohella ei ole raskasta Kirsin mielestä, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Oppisopimus on hyvä tapa sitouttaa työntekijä yritykseen

”Merilyn on hyvä tyyppi ja näemme hänessä potentiaalia tälle alalle. Sen vuoksi ehdotimme hänelle oppisopimuskoulutusta.”, toteaa Katariina Kinos. Merilyn on muuttanut Suomeen vuonna 2008 Virosta ja hän on työskennellyt ISS:llä vähän yli kuusi vuotta. Merilyn opiskelee Laitoshuoltajan ammattitutkintoa. Merilynille oppisopimuskoulutus sopii todella hyvin, koska siinä oppii lisää siivousalasta perussiivouksen lisäksi ja samalla myös tienaa. Hän on kiitollinen siitä, että esimiehet auttavat häntä etenemään urallaan luomalla mahdollisuuden kouluttautua. ISS:llä työskentely auttaa häntä myös suomen kielen kehittämisessä, koska ISS:llä on hyvin vähän muita virolaisia, joten hänen on pakko puhua suomea. Merilyn on käynyt Suomeen muuttamisen jälkeen suomen kielen kurssin, jossa hän oppi suomen kielen alkeet. Virossa ei suomea opeteta. Koulutus on muuten sujunut hyvin, mutta suomen kielen kirjoittaminen on välillä haasteellista. Porvoon Edupolissa tapahtuva teoriaopetukseen kuuluu myös kirjallisia kotitehtäviä, jotka palautetaan netin kautta. Teoriaopetusta on pari kertaa kuussa nelisen tuntia kerrallaan. Teoriaopetus on joko käytännön harjoituksia, ryhmätöitä tai luentoja. Merilyn on selvästi erittäin innokas oppilas ja heillä ohjaaja Kirsin kanssa sujuu yhteistyö todella hyvin. Ohjaustilanteet kuuluvat päivittäiseen kanssakäymiseen. Ne eivät ole mitään virallisia tilanteita, vaan osa arkea. Tällä tavalla siirtyvät parhaimmat käytännöt ja muu osaaminen mm. siivousmenetelmistä. Tähän yrityksessä nimen omaa pyritäänkin.