Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Mahtavalla matkalla oppisopimuksen kautta ammattiin

Mahtavalla matkalla oppisopimuksen kautta ammattiin

Vuonna 2016 Suomeen myönnettiin 39 317 oleskelulupaa. Luvan saaneista 75 % oli EU:n ulkopuolelta tulleita. Noin kolmasosa maahanmuuttajista tulee Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan henkilön puolisoksi tai muista perhesyistä. Opiskelijoita ja Suomeen työn perässä muuttaneita on noin 20 %. Pakolaisia on vuositasolla keskimäärin 10 % maahanmuuttajista. Yleisin Suomessa äidinkielenään puhuttu vieras kieli on ylivoimaisesti venäjä (n. 78 400 henk.) ja toisena viro.


Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen avaamassa Mahtavalla matkalla-seminaarissa esiintyi monta mielenkiintoista puhujaa. Seminaarissa muun muassa kolme eri taustaista maahanmuuttajaa kertoivat oppisopimusopiskelustaan opettajansa Inkeri Jääskeläisen johdolla.


Kaikilla kolmella opiskelijalla suomen kielen opettelu on ollut kaikkein haastavinta opiskelussa. Haastavaksi opiskelun ylipäätään on tehnyt myös se, että kahdella opiskelijalla ei ollut luku- eikä kirjoitustaitoa ennen Suomeen tuloaan. Jokaisen opiskelijan mielestä oppisopimuksessa parasta on se, että he saavat opiskella ja tehdä työtä samaa aikaa, vaikkakin ammattikieli on monesti haastavaa. He myös tarvitsevat erityistä apua tehtävien ymmärtämisessä kielen takia. Toisaalta työpaikalla suomen kieli kehittyy, koska työpaikoilla puhutaan vain suomea. Opiskelijoiden mielestä on erityisen tärkeää, että sekä opettaja että työpaikkaohjaaja ymmärtävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suuremman avun tarpeen opiskelussa. Ketään ei saisi jättää yksin, koska yksin on hyvin hankala pärjätä.