Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Mahtava - maahan muuttaneille polkuja oppisopimuskoulutukseen

Mahtava - maahan muuttaneille polkuja oppisopimuskoulutukseen

Mahtava-hanke käynnistyi vuoden 2017 alussa tavoitteenaan tukea turvapaikanhakijoiden mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen. Mukana oli myös Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus (Edupolin oppisopimuspalvelut), joka kuitenkin kaipasi apuja oppisopimuskokelaiden kielitaidon testaamiseen. Me Edupolin suomen kielen kouluttajina otimme tästä kopin ja lähdimme kehittelemään Mahtavaa kielitestiä.

Yksi Mahtava-hankkeen avainajatuksista oli, että maahanmuuttaja voisi vähäisemmälläkin kielitaidolla osoittaa työskennellen aiempaa tietoaan, taitoaan sekä työkokemustaan ja saisi samalla vahvemmin tukea kielenoppimiseen ja opiskelutaitoihin. Lähtökohtanamme olikin kehittää testipaketti, joka kielitaitoarvion ohella antaisi viitteitä myös muista osaamistaidoista, kuten tietoteknisistä taidoista ja opiskeluvalmiuksista. Niinpä päädyimme tavanomaisen Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotasoarvioinnin sijaan käyttämään yksinkertaisempaa asteikkoa: 3 - suorituu hyvin tehtävästä, 2 - suoriutuu osittain tehtävästä ja 1 - ei suoriudu tehtävästä. Näin pyrimme yksinkertaistamaan arviointiskaalaa ja osoittamaan tarvitseeko hakija tukea ja kuinka paljon, vai onko tällä vielä valmiuksia oppisopimuksessa opiskeluun.

Ensimmäinen kevään aikana laatimamme testipaketti oli melko laaja. Testi alkaa Webropol-kyselyllä, joka sisältää kysymyksiä hakijan taustatiedoista sekä tämän omista käsityksistä opiskelutaidoistaan. Sanallisista vastauksista voidaan arvioida myös kielitaitoa ja luetun ymmärtämistä pienemmässä mittakaavassa. Laadimme myös tiedonhakutehtävän, luetun ymmärtämisen tehtävän, sekä integroidun kuullun ymmärtämisen ja puhumisen tehtävän.  Arvioinnin helpottamiseksi tehtäviin laadittiin kriteeritaulukot, joiden avulla arvioija pystyy merkitsemään melko vaivattomasti mitkä kriteerit kokelaan testistä täyttyvät ja mitkä eivät. Loppujen lopuksi alkuperäinen testi osoittautui kuitenkin melko laajaksi. Haasteena oli muun muassa se, että oppisopimuspalveluiden asiakasvastaavat eivät ole suomen opettajia ja laajan testipaketin toteuttaminen olisi työlästä ja arviointi haasteellista.

Päätimmekin muokata kompaktimman version ikään kuin ”kättä pidemmäksi” avuksi oppisopimuspalvelun asiakasvastaaville. Webropol-kysely pysyi edelleen ensimmäisenä rastina ja sen perusteella opiskelijat kutsutaan haastatteluun. Ideana oli, että muun osan testistä voi suorittaa haastattelun yhteydessä. Tarvittaessa hakijalle voisi kuitenkin edelleen teettää myös laajemman testipaketin, mikäli kielitaitoa on tarve testata lisää. Mielestämme tämä malli palveleekin hyvin oppisopimuskoulutuksen hakuprosessia. Niin opiskelijat kuin työpaikatkin ovat hyvin vaihtelevia, samoin kuin niihin vaadittava kielitaito.

oppisopimuspalvelun asiakasvastaavien ”kättä pidempää” -testiä tehdessämme otimme huomioon, että kielitaidon arvioija ei ole kielitaidon arvioinnin ammattilainen. Halusimme helpottaa asiakasvastaavien arviointityötä ja kehitimme haastattelijoille värikoodit arvioinnin tueksi. Laadimme kaksi luetun ymmärtämisen tehtävää:  monivalintatehtävän ja avokysymystehtävän, joihin hakija vastaa kirjallisesti. Tehtävien tekstien aiheena olivat oppisopimustarinat. Monivalintatehtävässä annoimme kullekin vastausvaihtoehdolle värin. Vastausvaihtoehtoihin laadimme kahdenlaisia vääriä vastauksia ja kerroimme oppisopimuspalvelun väelle, mitä johtopäätöksiä hakijan vastauksista voi vetää. Vihreä vastaus on oikea vastaus eli hakija ymmärtää tekstin. Keltainen vastaus on väärin, mutta osoittaa pintapuolista ymmärtämistä, hakija ymmärtää yksittäisiä sanoja, mutta kielitaito ei riitä kokonaisuuden ymmärtämiseen. Punainen vastaus on ihan metsässä, hakija on joko arvannut vastauksen tai ei ymmärrä edes yksinkertaisinta perussanastoa.  Avokysymyksiin teimme vastaavanlaiset värikoodit ja annoimme pilotoimamme tehtävät vastauksineen ja johtopäätöksineen mallivastauksiksi oppisopimuspalvelun asiakasvastaavien käyttöön. Ajan ja kokemuksen myötä varmasti selviää, kuinka hyvin testi tukee oppisopimukseen hakevan opiskelijan valintaprosessia ja voisiko testiä jotenkin jatkokehittää.

Haasteita on Mahtava-matkan varrella riittänyt aina oikeatasoisen testimateriaalin pohdinnasta Webropol-kyselyn ärsyttävän epäsymmetrisiin vastauspallukoihin. Samalla olemme kuitenkin inspiroituneet oppisopimusopiskelijoiden menestystarinoista kohti uutta ammattia sekä päässeet kuulemaan muiden ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia. On ollut todella antoisaa olla mukana projektissa ja mielestämme oppisopimus on monessa suhteessa loistava polku maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Ja loppujen lopuksihan kielitaidon osoittaminen on kuitenkin vain osa oppisopimuskokelaan hakuprosessia. Maahanmuuttajilla on paljon tietoa, taitoa ja työkokemusta, jonka osoittamiseen oppisopimuskoulutus sopii erinomaisesti. Sen tunnistaminen ja tunnustaminen onkin ollut yksi pääteemoista Mahtava-hankkeessa. Myös monen eri alan osaajien yhteistyö kieltä opiskelevan maahanmuuttajan tukemisessa on mahtavaa. Toivottavasti jatkossa löytyykin yhä enemmän polkuja maahanmuuttajataustaisten osaajien tielle kohti ammattia oppisopimuksen kautta.

 

Eeva Ruoho ja Susanne Gerstler, Edupolin maahanmuuttajat-osaamiskeskuksen suomen kielen kouluttajat