Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

MAHTAVA-hanke

MAHTAVA-hanke

MAHTAVA-hanke auttaa turvapaikan saaneita kohti oppisopimusta.

MAHTAVA-hanke kehittää malleja turvapaikan saaneiden työpaikalla tapahtuvan ammatillisen koulutuksen edistämistä. Tavoitteena on edistää aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeen avulla vahvistetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tuetaan maahanmuuttajataustaisten kotoutumista.

MAHTAVA-hankkeessa tehdään yhteistyötä Edupolin opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stadin aikuisopiston, Keudan ja Varian kanssa ja hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Hilkka-Leena Orava hilkka-leena.orava@opso.fi