Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Leenan työelämäviikko ala-asteella

Leenan työelämäviikko ala-asteella

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän työntekijät ovat lisänneet työelämäyhteistyötä tämän vuoden aikana. Työelämäjaksot ovat osa Tykki - työelämätaidot koulutuksen kehittäjänä – hanketta. Hankkeessa pyritään kehittämään ja monipuolistamaan koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa työelämälähtöisemmäksi.

Toukokuun alussa asiakasvastaava Leena Sihvonen oli kyläkoulussa Lohjalla tutustumassa koulunkäynninohjaajan työhön. Leena on järjestänyt alan oppisopimuksia vuosia, mutta käytännön maailmaan hän tutustui työelämäjakson myötä. Jakson aikana Leenan huomion kiinnitti koulumaailman hektisyys. Ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden koulupäivät ja oppitunnit ovat lyhyitä ja aiheet vaihtuvat nopeasti.

Työelämäjakson aikana Leenan käsitys koulunkäynninohjaajan ja opettajien työstä konkretisoitui omien kokemusten myötä. Vinkiksi ammatinvaihtoa ajatteleville Leena antaa kehotuksen tutustua tulevaan työympäristöön ennen varsinaisen päätöksen tekemistä. Työn kokeileminen todellisuudessa saattaa yllättää!