Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Koulutuksella moniosaajia yritykseen

Koulutuksella moniosaajia yritykseen

Koulutuksella moniosaajia yritykseen

Enervent Oy on porvoolainen ilmanvaihtolaitteita valmistava yritys, joka työllistää noin 70 henkilöä. Henkilökunnasta 60 työskentelee Porvoossa ja loput kymmenen tytäryhtiöissä Norjassa ja Ruotsissa. Enervent on osa EM Groupia. ”Enerventissä panostetaan henkilökunnan koulutukseen, sillä lähes koko ajan joku henkilökunnasta on koulunpenkillä”, kertoo yksikön johtaja Tommi Falck. Monet Enerventin työntekijät, työtehtävistä riippumatta, ovat suorittaneet opintoja oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus sopii yritykselle erittäin hyvin, koska silloin opinnot suoritetaan pääasiallisesti työtä tehden. Enerventissä koulutetaan henkilökuntaa myös sisäisesti kierrättämällä työntekijöitä eri työpisteissä hiljaisina aikoina. Yrityksen tulevaisuudessa työntekijöiden moniosaaminen ja ammattitaito tulevat korostumaan entisestään strategiamuutoksen myötä.

Oppisopimuksella alan ammattilaiseksi

Seitsemän vuotta talossa työskennellyt Jan Ollas suorittaa tällä hetkellä oppisopimuksella talotekniikan perustutkintoa kylmäasennuksen osaamisalalta. Opiskelua Janilla on takana jo 1,5 vuotta, joten hänen opintonsa ovat loppusuoralla. Jan ei ole aiemmin suorittanut mitään toisen asteen tutkintoa. ”Lähdin lukion jälkeen työelämään, minkä vuoksi koulut jäivät käymättä”, Jan kertoo. Enerventillä hän oli ensin vuokratyöntekijänä puolisen vuotta ja sen jälkeen hänelle tarjoutui mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen. Oppisopimusta hän haki heti, kun sai kuulla kyseistä opiskelumahdollisuudesta. Jan haluaa kehittyä työssään ja sen myötä saada uudenlaisia ja haastavampia työtehtäviä. Opiskelu oli Janille alussa hieman haasteellista, koska hän ei ole ennen tehnyt esimerkiksi sähkötöitä – tekemällä kuitenkin oppii. Teoriaopiskeluja Jan suorittaa kerran kuussa Vantaalla Edupolissa. Teoriatuntien jälkeen hänellä on opiskellusta aiheesta käytännönopiskelua työpaikalla. Opiskelun lopussa tutkinnon suorittamiseen kuuluvat näyttötyöt tehdään työpaikalla. Koulutuksen parhaimmiksi puoliksi Jan sanoo tietysti uuden oppimisen sekä työpaikalla että Edupolissa. Teoriapäivillä on myös mukava vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia eri paikkakunnilla työskentelevien kurssikavereiden kanssa. Työn ja opiskelun yhdistäminen ei ole Janin mielestään ollenkaan raskasta, vaan se kannustaa työssä eteenpäin.

Alan suoritettu oppisopimuskoulutus auttaa työpaikkaohjaajaa työssään

Janin työpaikkakouluttajana toimii Markus Finnbäck, joka on käynyt itsekin oppisopimuksella saman perustutkinnon. Markus on työskennellyt Enerventillä vähän yli viisi vuotta. Markus solmi työnantajan kanssa lähes heti työsuhteen alkamisen jälkeen oppisopimuksen. Markus kertoo, että omasta oppisopimuskoulutuksesta on ollut hyötyä Janin ohjaamisessa, koska hän muistaa hyvin oman opiskeluaikansa. Markukselle ohjaajana toimiminen on tuttua jo edellisestä työpaikasta, jossa hänellä oli välillä ammattikoululaisia ohjattavanaan. ”Ohjaaminen antaa mielekkyyttä omaankin tekemiseen ja olen ollut aina sellainen, että haluan antaa neuvoja ja jakaa tietoa. Se on lähellä sydäntäni”, sanoo Markus. Janille hän haluaa painottaa, että tarkkaavaisuus ja oman työn jälki ovat tärkeimmät ominaisuudet työn tekemisessä. Siistiä ja hyvin tehtyä työtä ei tarvitse jälkeenpäin korjata eli se ei palaa asiakkaalta viallisena takaisin. Huolellisuus on työssä hyvin tärkeää. Markuksen ja Janin ohjaaja-ohjattava-suhde toimii erittäin hyvin, koska he tekevät töitä samassa tilassa. Janin on helppo kysyä tarvittaessa Markukselta neuvoja. Janin opiskelu on jo siinä vaiheessa, että hän pystyy tekemään töitä myös itsenäisesti, joten joka asiaa ei enää tarvitse neuvoa. ”Kukaan ei koskaan ole kuitenkaan täysinoppinut, vaan joka päivä oppii jotain uusia niksejä”, toteaa Markus.