Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen palvelut ovat osa Edupolia 1.1.2018 lähtien

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen palvelut ovat osa Edupolia 1.1.2018 lähtien

   

Opso = Edupoli – Ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille

Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus kuuluu Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään kuuluvat myös aikuisten ammatillista koulutusta järjestävä Edupoli, sekä nuorten ammatillista peruskoulutusta järjestävä Amisto. 1.1.2018 alkaen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä järjestää nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta, sekä oppisopimuskoulutusta yhteisellä nimellä Edupoli.

Yhdessä olemme enemmän

Uudistuvaan Edupoliin on perustettu osaamiskeskuksia, joissa toimivat yhdessä Amiston ammatillinen peruskoulutus, Edupolin aikuiskoulutus ja Itä-Uudenmaan oppisopimuskoulutus. Yhdistämällä nuorten ja aikuisten kouluttajaresurssit ja tilat, kykenemme huolehtimaan paremmin koulutuksemme laadusta sekä tarjoamaan entistä monipuolisemmin ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uusi järjestämislupa laajentaa tarjontaa

Vuoden 2018 alussa astuu voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Se yhdistää ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännöt. Lakiuudistukseen liittyen opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan valtakunnallisesti yhteensä 149 koulutuksen järjestäjälle, joiden joukossa on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on jatkossa oikeus järjestää 128 ammatillista tutkintoa. Uudessa järjestämisluvassa säilyivät ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta tarjoava koulutuskeskus. Tutkintovalikoima laajeni ajoneuvoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla sekä kuljetusalan ammattitutkinnolla.

Koulutuskuntayhtymä järjestää jatkossakin koulutusta ensisijaisesti jäsenkuntiensa alueella Itä-Uudellamaalla. Järjestämislupa mahdollistaa koulutuksen järjestämisen myös muualla Suomessa, joten Edupolin koulutustoiminta Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla jatkuu entisellään.

Jatkossa koulutuskuntayhtymällä on oikeus järjestää oppisopimuskoulutusta laajennettuna. Näin asiakkaille voidaan tarjota kaikkia ammatillisia tutkintoja sekä ammatillista osaamista syventävää ja täydentävää koulutusta.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sai järjestämisluvassa myös työvoimakoulutuksen tehtävän. Sitä haki 109 koulutuksen järjestäjää, joista tehtävä myönnettiin 63 hakijalle.

Opetus-ja tutkintokielenä säilyi suomen kieli. Erikseen haetuista vieraskielisistä tutkinnoista uusi järjestämislupa laajensi tarjontaa; jatkossa Edupolissa voi suorittaa ruotsin kielellä kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon ja virastomestarin ammattitutkinnon.