Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus

HUIPPU-hanke

HUIPPU-hanke

HUIPPU-hanke kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työelämäyhteistyötä sekä mahdollistaa joustavat polut oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen.

Hankkeen tavoitteet:

Lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua.

Mahdollistetaan joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen.

Kehitetään ja hyödynnetään oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmiä. Tuotteistetaan työpaikalla tapahtuvien oppimisen malleja.

Hyödynnetään oppilaitosten olemassa olevaa osaamista osaamisen tunnistamisessa, yksilöllisessä suunnittelussa ja työelämän asiakkuuden kokonaisvaltaisessa prosessin hoitamisessa koulutuksen ja järjestämismuotoihin liittyen.

HUIPPU-hankkeessa tehdään yhteistyötä Amiston opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Stadin aikuisopiston, Keudan ja Varian kanssa. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: Henna Penttilä henna.penttila@opso.fi